Katalánci v Praze? : k novým nálezům keramických importů z Týnského dvora

Název: Katalánci v Praze? : k novým nálezům keramických importů z Týnského dvora
Variantní název:
  • Katalaner in Prag? : Neue Funde der Importkeramik vom Teinhof (Ungelt)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 493-501
Rozsah
493-501
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] AMBROS, A. A., 1993: Der arabische Text auf dem Grabtuch für Herzog Rudolf IV. von Österreich, in: Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 83, 25-30.

[2] B'ČVAROV, I., 1993: Jantrenski nekropoli. Dva srednevekovni nekropolja ot XIV vek při selo Jantra, Gornorjachovsko. Veliko T'rnovo: IK "Vital".

[3] BRAVERMANOVÁ, M., 1997: Pohřební oděv Rudolfa I. Habsburského, českého krále, zv. Kaše, in: J. Kubková-J. Klápště-M. Ježek-P. Meduna et al. (edd.), Život v archeologii středověku. Sborník příspěvků věnovaných M. Richterovi a Z. Smetánkovi, Praha: Nakladatelství PERES a Archeologický ústav AV ČR, 67-84.

[4] BÜNZ, E., 2000: Santiagopilger und Jakobusverehrung zwischen Nord- und Ostsee im 12. Jahrhundert, in: Hansische Geschichtblätter 118, 35-56.

[5] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi quarti partem primam (IV/1) ediderunt J. Šebánek et S. Dušková, Pragae 1962.

[6] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi quinti partem primam (V/1) ediderunt J. Šebánek et S. Dušková, Pragae 1974.

[7] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Tomi quinti partem secundam (V/2) ediderunt J. Šebánek et S. Dušková, Pragae 1981.

[8] ČERNÁ, E., 1996: Islamisches Glas in mittelalterlichen Böhmen, in: P. Charvát, J. Prosecký (edd.), Ibrahim ibn Ya'qub al-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D., Praha: Oriental Institute, 103-106.

[9] DENZEL, M. A., 1997: Klerycy i kupcy: Polska i świętopietrze w systemie obrotu płatniczego kurii rzymskiej w XIV wieku, in: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCVII: Prace historyczne, zeszyt 123, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 7-28.

[10] DOHNAL, V., 2001: Olomoucký hrad v raném středověku - 10. až první polovina 13. století. Olomouc: Nadační fond Olomoucký hrad.

[11] GRYGIEL, J., 1997: Europa środkowo-wschodnia wobec polityki krucjatowej papiestwa w pierwszej połowie XIV wieku, in: Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCVII: Prace historyczne, zeszyt 123, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 31-44.

[12] HOENSCH, J. K., 1989: Přemysl Otakar II. von Böhmen - Der goldene König. Graz-Wien-Köln: Verlag Styria.

[13] CHARVÁT, P., 1996: Introduction, in: P. Charvát, J. Prosecký (edd.), Ibrahim ibn Ya'qub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A.D., Praha: Oriental Institute, 14-25.

[14] CHARVÁT, P., 1998: Dálkové styky českých zemí a Hedvábná cesta v raném středověku (do roku 1300), in L'. Obuchová, P. Charvát (edd.), Hedvábná cesta - Soubor studií pracovní skupiny /Orientalia Bohemica - České země a Orient do roku 1500/, Praha: Česká orientalistická společnost, 11-37.

[15] CHAKRAVARTI, R., 1998: Coastal trade and voyages in Konkan: The early medieval scenario, in: The Indian Economic and Social History Review 35/2, 97-124.

[16] CHRISTIE, J. W., 1998: Javanese markets and the Asian sea trade boom of the 10th to 13th centuries A.D., in Journal of the Economic and Social History of the Orient 41/3, 344-381. | DOI 10.1163/1568520981436264

[17] INALCIK, H., 1994: Part I: The Ottoman State Economy and Society, 1300-1600, in: H. Inalcik, D. Quataert (edd.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge-New York-Melbourne: Cambridge University Press, 9-410.

[18] JACOBY, D., 1997: Trade, Commodities and Shipping in the Medieval Mediterranean. Aldershot: Ashgate Publishing Ltd., Variorum Collected Studies CS 572.

[19] JACOBY, D., 1998: The Jewish community of Constantinople from the Komnenan to the Palaiologian period, in: Vizantinskij vremennik 55(80)/2, 31-40.

[20] JACOBY, D., 2001: The Jewish Community of Constantinople from the Komnenan to the Palaiologian period, in: D. Jacoby, Byzantium, Latin Romania and the Mediterranean, Aldershot-Burlington: Ashgate Variorum, 31-40.

[21] KÁLDY-NAGY, G., 1995: Kleinasien im Spannungsfeld von vier neuen Machtzentren um 1260, in Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 85, 117-146.

[22] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Změna - Středověká transformace a její předpoklady, in: Medievalia Archaeologica Bohemica, Památky archeologické - Supplementum 2, 1993, Praha: Institute of Archaeology, 9-59.

[23] KOVAĽ, V. Ju., 1996: Ispanskaja ljustrovaja keramika v Moskve, Rossijskaja Archeologija 1996/1, 168-176.

[24] KÜHNEL, H., 1994: Kommunikation zwischen Orient und Okzident, Alltag und Sachkultur, in: Kommunikation zwischen Orient und Okzident - Alltag und Sachkultur. Internationaler Kongress, Krems and der Donau, 6. bis 9. Oktober 1992. Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 619. Band. Wien: Verlag der Österreichischer Akademie der Wissenschaften, 5-24.

[25] LARGUIER, G., 1996: Le drap et le grain en Languedoc - Narbonne et Narbonnais 1300-1789, tome I. Perpignan: Presses Universitaires.

[26] LEBEDĚV, V. P.-KLOKOV, V. K., 2000: Zapadnojevropejskije svincovyje tovarnyje plomby s zolotoordynskych gorodišč, Rossijskaja Archeologija 2000/1, 92-100.

[27] LILIE, R.-J., 1994: Die Handelsbeziehungen zwischen Byzanz, den italienischen Seestädten und der Levante vom 10. Jahrhundert bis zum Ausgang der Kreuzzüge, in: Kommunikation zwischen Orient und Okzident - Alltag und Sachkultur. Internationaler Kongress, Krems and der Donau, 6. bis 9. Oktober 1992. Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 619. Band. Wien: Verlag der Österreichischer Akademie der Wissenschaften, 25-47.

[28] MASONEN, P., 2000: The Negroland Revisited - Discovery and Invention of the Sudanese Middle Ages, s.l. (bez místa): Academia Scientiarum Fennica.

[29] MONFRIN, J., 1993: Joinville et l'Orient, in: C. Bourlet-A. Dufour (edd.), L'écrit dans la société médiévale - Divers aspects de sa pratique du XIe au XVe siècle. Textes en hommage à Lucie Fossier, Paris: CNRS Editions, 259-267.

[30] NOVÁK, J. B., 1903: Formulář biskupa Tobiáše z Bechyně (1279-1296). Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění.

[31] OEHM, V., 1894: Paměti královského města Kouřimě, díl I. Praha.

[32] PENTZ, P., 1997: Hama - Fouilles et recherches de la Fondation Karlsberg 1931-1938 IV/1: The medieval citadel and its architecture, København: Nationalmuseet.

[33] PETERS, F. E., 1994: Mecca - A Literary History of the Muslim Holy Land. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

[34] RAGIB, Y., 1992: Marchands d'étoffes de Fayyoum au IIIe/IXe siècle d'après leurs archives (actes et lettres). III. Lettres des Banu Tawr aux Banu 'Abd al-mu'min. Supplément aux Annales Islamologiques, Cahier No. 14. Le Caire. Recenze: W. Diem, Zeitschrift des Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 145/1, 1995, str. 170.

[35] SEJBAL, J. 1997: Základy peněžního vývoje. Brno: Masarykova univerzita.

[36] SHALEM, A., 1996: Islam Christianized - Islamic Portable Objects in the Medieval Church Treasuries of the Latin West. Frankfurt-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien: Peter Lang.

[37] SPĚVÁČEK, J., 1994: Jan Lucemburský a jeho doba, 1296-1346. Praha: Svoboda.

[38] SPUFFORD, P., 2000: Trade in fourteenth-century Europe, in: M. Jones (ed.), The New Cambridge Medieval History VI, c. 1300-c. 1415, Cambridge-New York-Melbourne: Cambridge University Press, 155-208.

[39] STEHLÍKOVA, D., 1993: Středověké umělecké památky z Břevnova, in: D. Hejdová, P. Preis, L. Urešová (edd.), Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Katalog výstavy. Praha-Břevnov: Benediktinské opatství svaté Markéty, 41-43.

[40] STERN, E. M., 1995: recenze C. Meyer: Glass from Quseir al-Qadim and the Indian Ocean Trade (S. A. O. C. 53), Chicago: The Oriental Institute 1992, in: Bibliotheca Orientalis 52/5-6, 833-840.

[41] STEUER, H., 1992: "Objektwanderung" als Quelle der Kommunikation, in: Kommunikation und Alltag im Spätmittelalter und früher Neuzeit. Internationaler Kongress, Krems and der Donau, 9. bis 12. Oktober 1990. Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 596. Band. Wien: Verlag der Österreichischer Akademie der Wissenschaften, 401-440.

[42] ŠUSTA, J., 1926 /2001/: Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308. Praha: Česká akademie věd a umění. Cituji v přetisku vydaném v Praze nakladatelstvím Argo v roce 2001.

[43] WINTER, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a XV. století, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění.