O niektórych importoch 12.-16. storočia v Banskej Štiavnici

Variantní název
Einige Importe des 12.-16. Jahrhunderts in Banská Štiavnica
Autor: Labuda, Jozef
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 621-628
Rozsah
621-628
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] HANULIAK, M., 1995: Príspevok k počiatkom stredovekého mesta Banská Štiavnica. AH 20, 275-284.

[2] HANULIAK, M.-HOŠŠO, J.-HUNKA, J., 1996: Najvýznamnejšie poznatky z výskumu banskoštiavnického dominikánského kláštora. K schopnostiam výpovede tradičných datovacích prostriedkov. Slov. archeol. XLIV - 2, Bratislava, 307-326.

[3] HOLČÍK, Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[4] HUNKA, J., 1990: Nálezy mincí grošovej meny zo stredovekých sídliskových aglomerácií na Slovensku. In: Slov. num. XI, Bratislava 143-157.

[5] HUNKA, J., 1996: Počítacie žetóny objavené počas archeologických výskumov na Slovensku. In: Štúd. zvesti AÚ SAV, 32, Nitra, 191-210.

[6] JANKOVIČ, V., 1995: Stredoveká sakrálna architektúra v Banskej Štiavnici. In: Pamiatky a múzeá, Bratislava, 22-25.

[7] LABUDA, J., 1990: Kolhovaná keramika v Banskej Štiavnici ako doklad obchodných vzťahov. AH 15, 405-409.

[8] LABUDA, J., 1992: Materiálna kultúra z výskumu Kammerhofu v Banskej Štiavnici. (Príspevok k problematike montánnej archeológie na Slovensku.) Slov. archeol. XL - 1, 135-164.

[9] LABUDA, J., 1997: Kolhovaná keramika v Banskej Štiavnici ako doklad obchodných vzťahov. AH 25/2000.

[10] LABUDA, J., 2000: Pozoruhodné nálezy zo Starého mesta v Banskej Štiavnici. AH 25, 7-24.

[11] LABUDA, J., 2001: Archeologický výskum Starého mesta v Banskej Štiavnici. In: AVANS v r. 2000, Nitra, 139.

[12] LABUDA, J.-HUNKA, J., 1990: Nález "žetónov" v Banskej Štiavnici. In: Slov. num. XI, Bratislava, 268-273.

[13] MÁCELOVÁ, M., 1998: Kachľová pec z 15. storočia z Banskej Bystrice. In: Studia Archaeol. Slov. red. I, Bratislava, 85-96.

[14] MARSINA, R., 1990: Banskoštiavnické mestské a banské právo. In: Zborník Banské mestá na Slovensku. Martin, 13-35.

[15] MOLENDA, D., 1989: Polski olów na rynkach Europy srodkowej od XIII do XVII wieku. In: Stud. i Mat. z historii kultury materialnej, LXI, Warszawa, 137-156.

[16] SCHÖNWEITZOVÁ, Š., 1970: Banská Štiavnica - Kammerhof. RKP. Nálezová správa, SUPSOP, Bratislava.

[17] STEUER, H., 1990: Erze, Schlacken und Metalle. Früher Bergbau im Südschwarzwald. In: Freiburger Universitätsblätter, Heft 109, Freiburg.