[Pojsl, Miloslav. Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420]