Doklady primární úpravy rud

Název: Doklady primární úpravy rud
Autor: Hrubý, Petr
Zdrojový dokument: Hrubý, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019, pp. 92-112
Rozsah
92-112
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Pozůstatky úpravnických areálů a souvisejících vodohospodářských děl v krajině -- Roztloukání rudniny a třídění rud -- Mletí rud a otázka využití vodního kola pro pohon rudních mlýnů ve 13. století -- Prádla a principy gravitační separace užitkových rud -- Prádla a gravitační úpravny na starohorské dislokační zóně u Jihlavy -- Prádla a gravitační úpravna na Cvilínku u Černova
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence