Doklady metalurgické úpravy a hutnictví stříbronosných polymetalických rud

Autor: Hrubý, Petr
Zdrojový dokument: Hrubý, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019, pp. 113-144
Rozsah
113-144
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Hutnické areály v údolí potoků a řek -- Utín: úpravnický a hutnický areál centrálního významu v údolí Sázavy -- Hutnické areály poblíž jámových tahů mimo přirozené zdroje vody -- Principy hutnického zpracování galenitových koncentrátů -- Principy hutnického zpracování nízkoolovnatých komplexních sulfidických koncentrátů -- Teoretický model redukčních taveb olovnatých koncentrátů podle nálezů z lokality Cvilínek -- Reálné archeologické doklady metalurgických zařízení -- Kritické, nebo spíše bezradné shrnutí -- Stručně k hutnickému odpadu -- Starohorské strusky a otázka barya -- Kovářství a kovářské strusky -- Otázka paliv
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document