Kašubština – úspěch, zklamání či důvod k obavám? : (nad publikací Adely Kożyczkowské Kaszubszczyzna. Pedagogicznie o języku i tożsamości)

Název: Kašubština – úspěch, zklamání či důvod k obavám? : (nad publikací Adely Kożyczkowské Kaszubszczyzna. Pedagogicznie o języku i tożsamości)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 2, s. 61-66
Rozsah
61-66
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] KOŻYCZKOWSKA, A.: Kaszubszczyzna. Pedagogicznie o języku i tożsamości. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. 276 s. ISBN 978-83-7865-785-9.

[2] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9Bci_narodowe_i_etniczne_w_Polsce. [online]. [cit. 15. 3. 2019].