A unique multiperspective and multidisciplinary insight into the issue of global communication

Název: A unique multiperspective and multidisciplinary insight into the issue of global communication
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2019, roč. 29, č. 2, s. 82-86
Rozsah
82-86
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Recenze
Jazyk
anglicky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Зернецька, Ольга. Глобальна комунікація. Київ: Наукова думка, 2017. 350 s.
Reference
[1] ZERNEC’KA, O.: Hlobal’na komunìkacìja. Kyjiv: Naukova dumka, 2017.