Súčasná biografistika : Roman Jakobson a Dmytro Čyževskyj cez prizmu akademických a osobných vzťahov

Název: Súčasná biografistika : Roman Jakobson a Dmytro Čyževskyj cez prizmu akademických a osobných vzťahov
Variantní název
Contemporary biography studies : Roman Jakobson a Dmytro Čyževskyj through the prism of personal and academic relations
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 27-34
Rozsah
27-34
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
V súčasnom humanitnovednom diskurze sú Jakobson a Čyževskyj skúmaní a študovaní nezávisle od seba, hoci patria medzi významné osobnosti dobovej slavistiky a počas svojho života sa pohybovali v rovnakých akademických prostrediach. Biografické spracovanie dedičstva obidvoch vedcov sa vzťahuje k dejinám vedy, na druhej strane však aj k osobnému životu vedcov, ktorý bol u obidvoch skomplikovaný emigráciou a vojnami. Na základe svojich predchádzajúcich výskumov autorka prichádza k názoru, že pre ich vedeckú sebarealizáciu, ale aj pre ich osobné vzťahy malo najväčší význam akademické prostredie, pričom najproduktívnejším bolo práve medzivojnové Československo. Povojnové roky v Amerike znamenali pre Jakobsona najlepšie obdobie jeho kariéry (akademická popularita a kariéra na najlepších univerzitách Spojených štátov), no pre Čyževského bolo toto obdobie veľmi kontroverzné. Práve dané obdobie a dobové prostredie vymedzilo nasledujúce činnosti obidvoch slavistov, ktorí výrazne ovplyvnili rozvoj slavistiky v Amerike a Európe v nasledujúcich dekádach 20. storočia.
In contemporary biography studies, academic biographies receive relatively little attention, while new archival data coming into light suggest revisions. In the field of Slavic Studies such revision is due in case of two prominent twentieth-century scholars Dmytro Čyževskyj and Roman Jakobson, whose legacies are studied independently. On the basis of her previous research (the archival studies, analyses of personal papers, administrative documents and academic publication of both scholars and their contemporaries), the author presents inter-relation of scholars' biographies on personal and academic levels. The author argues that for both scholars' self-realization academic environment was a crucial factor. In this relation, they greatly benefited from intellectual life in the interwar Czechoslovakia; the post-war American academic world was receptive for Jakobson and controversial for Čyževskyj, nonetheless, it defined their academic careers and unfolding of Slavic Studies in the USA and Western Europe in the decades to come.
Reference
[1] BLASHKIV, Оksana – MNICH, Roman: Dmitrij Čiževskij versus Roman Jakobson. Siedlce: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im.Francziszka Karpińskiego, 2016.

[2] BLASHKIV, Оksana: Česka i slovacka kultura v žytti i naukovomu dorobku Dmytra Čyževskoho. Siedlce: stowarzyszenie tutajteraz, 2010.

[3] BLASHKIV, Оksana: Slavisty poza slovjanskym svitom: Dmytro Čyževskyj i svitovi centry slavistyky. In: MNICH, Roman – URBAN, Justyna (red.): Dmitrij Čiževskij i evropejskaja kuľtura. Drohobycz–Siedlce: Redakcìjno-vidavnyčyj vìddìl Drogobic'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì Ìvana Franka – Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, 2010, s. 199–212.

[4] CIZEVSKA, Tanja: The vocabulary of the Igor' tale compared with other Old Russian texts. Thesis (Ph. D.). Radcliffe College, 1955.

[5] CIZEVSKY, Dmitry: Outline of Comparative Slavic Literatures. Boston: American Academy of Arts and Sciences, 1952.

[6] ENGERMAN, David: Know Your Enemy: the Rise and Fall of America's Soviet Experts. New York: Oxford University Press, 2009, pp. 129–152.

[7] ENGERMAN, David: The Ironies of the Iron Curtain: The Cold War and the Rise of Russian Studies in the United State. Cahier du Monde russe, 45, 2004, 3–4, pp. 465–496. | DOI 10.4000/monderusse.8696

[8] HAVRÁNKOVÁ, Marie – TOMAN, Jindřich: Quadrilog: Bohuslav Havránek, Zdeňka Havránková, Roman Jakobson, Svatava Pírková-Jakobsonová: vzájemná korespondence 1930–1978. Praha: Karolinum, 2001.

[9] HERMANN, Tomáš – ZELENKA, Miloš: Roman Jakobson v Československu. In: JAKOBSON, Roman: Moudrost starých Čechů: komentovaná edice s navazující exilovou polemikou. Eds. Tomáš Hermann – Miloš Zelenka. Praha: Pavel Mertart, 2015, s. 21.

[10] JAKOBSON, R. – GADAMER, H.-G. – HOLENSTEIN, E.: Das Erbe Hegels II. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.

[11] JAKOBSON, Roman: Moudrost starých Čechů: komentovaná edice s navazující exilovou polemikou. Eds. Tomáš Hermann – Miloš Zelenka. Praha: Pavel Mervart, 2015.

[12] JAKOBSON, Roman: The Kernel of Comparative Slavic Literature. Harvard Slavic Studies I, 1953, pp. 1–70.

[13] KORTHAASE, Werner: Dmitrij Čiževskij: žizn velikoho učionoho. Drohobyč – Siedlce: Izdatelstvo Sprint, 2010.

[14] KORTHAAZE, Werner: Vid Melanchtona do Komenskoho i Čyževskoho. Drohobyč – Kyjiv: Kolo, 2005.

[15] KULDANOVÁ, Pavlína: Roman Jakobson v kontextu české vědy a kultury. Disertační práce. Brno: MU, 2002.

[16] MNICH, Roman: Čiževskij i Jakobson: vostrebovannosť idej. In: BLASHKIV, Oksana – MNICH, Roman: Dmitrij Čiževskij versus Roman Jakobson. Siedlce: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Francziszka Karpińskiego, 2016, s. 9–50.

[17] POSPÍŠIL, Ivo: Brnenskaja sud'ba Romana Jakonsona v prizme vota separata. Pytannia literaturoznavstva 94, 2016, s. 68–81.

[18] PRITSAK, Omelian – ŠEVČENKO, Ihor: In Memoriam: Dmytro Čyževs'kyj. Harvard Ukrainian Studies 1, 1977, no. 3, pp. 379–397.

[19] ROTHE, Hans: Emigracia jak barokova forma žyttia (do literaturnoho portretu Dmytra Čyževskoho). In: MNICH, Roman – URBAN, Justyna (red.): Dmitrij Čiževskij i evropejskaja kuľtura. Drohobycz–Siedlce: Redakcìjno-vidavnyčyj vìddìl Drogobic'kogo deržavnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì Ìvana Franka – Instytut Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej, 2010, s. 9–24.

[20] RUDY, Stephen: Between Russia and the World: Roman Jakobson: A Chronology. In: BARAN, Henryk (red.): Roman Jakobson: teksty, dokumenty, issledovania. Moskva: Rossijskij gos. gumanitarnyj universitet, 1999, pp. 83–103.

[21] TSCHIZEWSKIJ, Dmitrij: Prager Erinnerungun: Herkunft Des Prager Linguistischen Zirkels Und Seine Leistungen. In: Sound, Sign, and Meaning: Quinguagenary of the Prague Linguistic Circle. Edited by Ladislav Matejka. Ann Arbor, 1976.

[22] WOLLMAN, Slavomír: Tschizewskij und die vergleichende Literaturwissenschaft. Acta Comeniana 11, 1995, s. 121–128.

[23] ZELENKA, Мiloš: Roman Jakobson i literaturoznavča slavistyka na perechidnomu etapi Prazkoho lingvistzčnoho hurtka. Pytannia literaturoznavstva 86, 2012, s. 288–308.

[24] Korešpondencia Dmytra Čyževského s Wiktorom Weintraubom. Biblioteka Jagiellońskа/ Oddział Rękopisów/ Wiktor Weintraub / Przyb. 318/07.

[25] Korešpondencia Dmytra Čyževského s Romanom Jakobsonom. Massachusetts Institute of Technology/Institute Archives/ Archive: Roman Jakobson MC 72/ Box 40/ Folder 47.