Percepční hodnocení vlastností pěveckého provedení koloraturní árie

Název: Percepční hodnocení vlastností pěveckého provedení koloraturní árie
Variantní název:
  • Perceptual evaluation of singing performance of the coloratura aria
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 187-222
Rozsah
187-222
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study presents the results of a controlled auditory evaluation of two parts of a W. A. Mozart Non mi dir aria from Don Giovanni. The aria was selected based on a higher technical difficulty of the role which includes both dramatic and difficult coloratura sections. The research has therefore focused on individually evaluating the recordings of the slower and coloratura excerpts of the aria (referred to as rondo and coloratura). Recordings of 17 performers (dated from 1907) were used in the listening tests. Twenty respondents participated in the evaluation (5 university singing pedagogues, 7 other pedagogues, 5 amateur singers and one student of sound production). The properties of extent of bright and dark components, voluminosity of voice and vibrato adequacy were assessed in the tests. Dramatic aspects of suitability of the voice were evaluated in the rondo excerpt and musical rendition, flexibility of the voice and vowel quality were evaluated in the coloratura part. Verbal descriptions of the recordings by the respondents were also collected. The results show a relatively low agreement of the professional groups on evaluations in the rondo section and a considerably higher agreement in the evaluation of coloratura. It was also possible to divide the respondents in two basic groups according to the relationships of the assessments: a group with preference in evaluating dark components and voluminosity (which were dominant in the slower part), and a group associating evaluated suitability of the voice with vibrato adequacy. Adequate vibrato was also found as significantly associated with flexibility of the voice in coloratura. The study also shows dark and bright components are not polar opposites of one perceptual dimension and their evaluation is context dependent.
Note
Studie vznikla na Akademii múzických umění v Praze v rámci projektu "Zvuková kvalita" podpořeného z prostředků Institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v r. 2018.
Reference
[1] CAO, Chuan – LI, Ming – LIU, Jian – YAN, Yonghong. An objective singing evaluation approach by relating acoustic measurements to perceptual ratings, In: 9th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Brisbane: INTERSPEECH, 2008, s. 2058–2061.

[2] EKHOLM, Elizabeth – PAPAGIANNIS, C. Georgios – CHAGNON, P. Francoise. Relating objective measurements to expert evaluation of voice quality in Western classical singing: critical perceptual parameters, J Voice, 1998, roč. 12, č. 2, s. 182–196.

[3] FRIČ, Marek – OTČENÁŠEK, Zdeněk. Přehled metodických postupů subjektivního popisu vlastností hlasových projevů v oblasti poruch, patologie a terapie hlasu. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 2010. roč. 59, č. 4, s. 214–224.

[4] FRIČ, Marek – OTČENÁŠEK, Zdeněk – KADLECOVÁ, Klára. Poslechové hodnocení vlastností zpěvu – předběžná studie. In: Proceedings of the 6th International Symposium: Material – Acoustics – Place, 2011. Technical University in Zvolen, s. 83–93.

[5] FRIČ, Marek – KADLECOVÁ A. Klára. Porovnání vlastností a parametrů hlasu pěvecky trénovaných a netrénovaných žen. Akustické listy, 2012. roč. 18, č. 2–3, s. 5–24.

[6] FRIČ, Marek. Strategie poslechového hodnocení rezonance hlasu. In: Nové trendy akustického spektra – vedecký recenzovaný zborník, Zvolen: Material – Acoustics – Place, 2014, s. 73–80.

[7] FRIČ, Marek – PAVLECHOVÁ, Angelika. Listening evaluation and classification of female singing voice categories, Logopedics Phoniatrics Vocology, (in press).

[8] GARNIER, Maeva – HENRICH, Nathalie – CASTELLENGO, Michele – SOTIROPOULO, David – DUBOIS, Daniele. Characterisation of Voice Quality in Western Lyrical Singing: from Teachers' Judgements to Acoustic Descriptions, Journal of Interdisciplinary Music Studies, 2008, roč. 1, č. 2, s. 62–91.

[9] HENRICH, Nathalie – BEZARD, Pascal – EXPERT, Robert – GARNIER, Maeva – GUERIN, Christian – PILLOT, Claire – QUATTROCCHI, Sophie. Towards a Common Terminology to Describe Voice Quality in Western Lyrical Singing: Contribution of a Multidisciplinary Research Group, Journal of Interdisciplinary Music Studies, 2008, roč. 2, vol. 1,2, s. 71–93.

[10] HIRANO, Minoru. Clinical Examination of Voice. 1. vyd. Vienna: Vienna Springer, 1981, s. 81–84.

[11] KOKOTSAKI, Dimitra – DAVIDSON, W. Jane – COIMBRA, Daniela. Investigating the Assessment of Singers in a Music College Setting: The Students' Perspective, Research Studies in Music Education, 2001, roč. 16, č. 1, s. 15–32. | DOI 10.1177/1321103X010160010301

[12] KULANOVÁ, Angelika – FRIČ, Marek. Komparácia náčuvových a počítačových akustických hodnotení speváckych vlastností hlasu. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK, 2012, roč. 12, č. 2, s. 79–98.

[13] KULHÁNEK, Tomáš – FRIČ, Marek – OTČENÁŠEK, Jan. Software pro tvorbu percepčních testů na webovém rozhraní – software; MARC-Technologický list čís. 82/16, Praha: MARC HAMU, 2016.

[14] OATES, M. Jennifer – BAIN, Belinda – DAVIS, Pamela – CHAPMA, Janice – KENNY, Dianna. Development of an auditory-perceptual rating instrument for the operatic singing voice, J Voice, 2006, roč. 20, č. 1, s. 71–81.

[15] SHEWELL, Christina. Voice Work: Art and Science in Changing Voices. 1. vyd. New Jersey: Wiley-Blackwell. s. 82–103.

[16] SWAROWSKY, Hans. Vorbemerkung zu W. A. Mozarts Solfeggi (K.V: 393); Wien, 1956.

[17] SHORT, C. Jeremy. et al. Construct validation using computer-aided text analysis (CATA) an illustration using entrepreneurial orientation. Organizational Research Methods, 2010, roč. 13, č. 2, s. 320–347. | DOI 10.1177/1094428109335949

[18] ŠTĚPÁNEK, Jan – MORAVEC, Ondřej. Barva hudebního zvuku a její slovní popis – Výsledky grantového projektu GAČR 202/02/1370. 1. vyd. Praha: Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze, 2005, s. 47.

[19] WAPNICK, Joel – EKHOLM, Elizabeth. Expert consensus in solo voice performance evaluation, J Voice, 1997, roč. 11, č. 4, s. 429–436. | DOI 10.1016/S0892-1997(97)80039-2