Hudebně-pedagogické oddělení Ukrajinského vysokého pedagogického ústavu Mychajla Drahomanova v Praze (1923–1933)

Název: Hudebně-pedagogické oddělení Ukrajinského vysokého pedagogického ústavu Mychajla Drahomanova v Praze (1923–1933)
Variantní název:
  • The music education section of the Mykhailo Drahomanov Ukrainian Higher Pedagogical Institute in Prague (1923–1933)
Autor: Kalina, Petr
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2019, roč. 54, č. 1, s. 223-236
Rozsah
223-236
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
During 1923–1933, the Mykhailo Drahomanov Ukrainian Higher Pedagogical Institute operated in Prague, providing advanced education to Ukrainian émigrés who settled in Czechoslovakia during the interwar period. Beyond the primary function of the institute's music education faculty – to train teachers for Ukrainian secondary schools – it became the organising focal point of Ukrainian musical life in Prague, as well as an important centre of Ukrainian musicological research in Czechoslovakia. The Prague Drahomanov Institute was the first, and so far the only, place in Ukrainian education where music was taught as in a university – i.e. in close contact with the humanities and social sciences, as is the norm in Western Europe – and not, as it were, in a conservatoire, where musicology and music education are solely the preserve of academies of art, the arrangement more common in the post-Soviet region.
Note
Stať vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty MU.
Reference
[1] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 17 – Personálie – lektoři, zaměstnanci: Djačenko-Hordaš, Nina, r. 1926–1930.

[2] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 30 – Personálie – lektoři, zaměstnanci: Hutter, Josef, r. 1930.

[3] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 34 – Personálie – lektoři, zaměstnanci: Jakymenko, Fedir, r. 1926.

[4] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 59 – Personálie – lektoři, zaměstnanci: Nyžankivskyj, Nestor, r. 1925–1930.

[5] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 404 – Pozvánky, oslavy, akademie, r. 1925.

[6] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 405 – Pozvánky, oslavy, akademie, r. 1926.

[7] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 406 – Pozvánky, oslavy, akademie, r. 1927.

[8] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 407 – Pozvánky, oslavy, akademie, r. 1928.

[9] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 408 – Pozvánky, oslavy, akademie, r. 1929.

[10] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 409 – Pozvánky, oslavy, akademie, r. 1930.

[11] Archiv Slovanské knihovny v Praze, fond T-Drah, inv. č. 410 – Pozvánky, oslavy, akademie, r. 1931.

[12] Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Фонд 9 Окремі надходження, п. 547 Рукописи З. Лиська.

[13] Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Фонд 3859, оп. 1, спр. 176: Справа про захист дисертацій докторандами університету.

[14] Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. Ф. 3956, оп. 1, спр. 33: Дисертація С. Туркевич-Лісовської "Українські елементи в операх Чайковського Черевички та Римського-Корсакова Ніч перед Різдвом і порівнання їх з оперою Лисенка Різдвяна ніч".

[15] Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Фонд 3972, оп. 1, спр. 176 Постановка професорської ради про дипломні іспити.

[16] Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Фонд 3972, сп. 1, № 253 Особиста справа асист. Ніни Дяченко.

[17] Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Фонд 3972, оп. 1, спр. 288 Особиста справа в. о. доцента Стешка Федора.

[18] Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Фонд 3972, оп. 1, спр. 298 Особиста справа в. о. доцента Платоніди Щуровської.

[19] BAJGAROVÁ, Jitka – ŠEBESTA, Josef. Ukrajinští studenti na pražské konzervatoři v období první Československé republiky 1918–1938. Hudební věda, 43, 2006, č. 1, s. 39–54.

[20] HAVEL, Ondřej. Osudy ukrajinské emigrace v první československé republice se zaměřením na vysoké školství (Ukrajinský vysoký pedagogický institut Mychajla Drahomanova). Disertační práce, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2012.

[21] KALINA, Petr Ch. Ďačenko Nina. In Český hudební slovník osob a institucí. On-line [cit. 2019–01–01]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=3063

[22] KALINA, Petr Ch. Jakymenko, Fedir Stepanovyč. In Český hudební slovník osob a institucí. On-line [cit. 2019–01–01]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1003393

[23] KALINA, Petr Ch. Pražské působení ukrajinského muzikologa Fedora Steška. Musicologica Brunensia, 47, 2012, č. 2, s. 49–63.

[24] KALINA, Petr Ch. Ščurovska, Platonida Ivanivna. In Český hudební slovník osob a institucí. On-line [cit. 2019-01-01]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1003395

[25] KALINA, Petr Ch. Vasyl Barvinskyj, ukrajinský žák Vítězslava Nováka. Opus musicum, 47, 2015, č. 1, s. 18–37.

[26] KALINA, Petr Ch. Ukrajinská republiková kapela. In Český hudební slovník osob a institucí. On-line [cit. 2019-01-01]. Dostupné z: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1003929

[27] KALINA, Petr Ch. Zenovij Lysko, ukrajinský žák Josefa Suka. Opus musicum, 49, 2017, č. 2, s. 25–41.

[28] RYCHLÍK, Jan – ZILYNSKYJ, Bohdan – MAGOCSI, Paul Robert. Dějiny Ukrajiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

[29] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Kadeřábek Louis. In Československý hudební slovník osob a institucí. Svazek prvý A–L. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963, s. 624.

[30] АНТОНОВИЧ, Д. Жінка 25 літ диригентом. Назустріч, 1934, ч. 12, s. 8.

[31] БУЛАТ, Тамара. Уперше про Федора Якименка. Музика, 1988, № 4, s. 28–30.

[32] З українського музичного життя в Празі. І. концерт у 70-ті роковини уродин Й. Б. Ферстра. Діло, 17. 5. 1930, № 107, s. 4.

[33] З українського музичного життя в Празі. Діло, 18. 7. 1930, № 156, s. 5–6.

[34] Імені Драгоманова. До 75-ї річниці заснування Українського Високого Педагогічного Інституту в Празі. Український світ, 7, 1998, № 4–6, s. 13.

[35] К. П. З українського життя на чужині. Шевченківське свято у Празі. Діло, 29. 5. 1931, № 117, s. 3.

[36] ЛИСЬКО, Зиновій. Федір Якименко. Визначна, але малознана постать в історії української музики. Музика, 1994, № 1, s. 21–22.

[37] М. Г. Прага співає. Діло, 21. 4. 1928, № 87, s. 1–2.

[38] МАРТИНЕНКО, Оксана. Музична діяльність української еміграції у міжвоєнній Чехословаччині. Джерелознавчий аспект дослідження. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Київ: Національна музична академія України П. І. Чайковського, 2001.

[39] МАРТИНЕНКО, Оксана. Українська музична освіта в Чехії. Музично-педагогічний відділ УВПІ ім. М. Драгоманова. Український світ, 7, 1998, № 4–6, s. 30–31.

[40] МАЦЕНКО, Павло. Якименко Федір Степанович. Вінніпеґ: Культура й Освіта, 1954.

[41] МАРУНЯК, В. (ed.). Українська гімназія в Чехії. 1925–1945. Альманах Української гімназії в Празі – Ржевніцах – Модржанах. München 1975.

[42] МІРНИЙ, Іван. Український високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова 1923–1933 (історія інституту). Прага: Високий педагогічний інститут за допомогою Міністерства шкільництва й народної освіти Ч.С.Р., 1934.

[43] НАРІЖНИЙ, Симон. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації між двома світовими війнами. Ч. 1. Прага: Knihtisk, 1942.

[44] НАРІЖНИЙ, Симон. Українська еміґрація. Культурна праця української еміґрації 1919–1939. Ч. 2. Київ: Видавнициво ім. Олени Теліги, 1999.

[45] НИЖАНКІВСЬКИЙ, Нестор. Академія з 5-ліття Українського Педагогічного Інституту в Празі. Діло, 10. 4. 1929, № 79, s. 5.

[46] ОБІДНИЙ, М. Памяти М. Лисенка. Свято Українського Педаґоґічного Інституту ім. М. Драгоманова в Празі. Діло, 17. 2. 1928, № 36, s. 2–3.

[47] СІМОВИЧ, Василь (ed.). Праці Українського високого педаґоґічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі. Т. 1. Прага: Видання Укр. висок. пед. інституту, 1929.

[48] СІМОВИЧ, Василь (ed.). Праці Українського високого педаґоґічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі. Драгоманівський збірник. Прага: Сіяч, 1932.

[49] СІМОВИЧ, Василь (ed.). Праці Українського високого педаґоґічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі. Т. 2. Прага: Видання Укр. висок. пед. інституту, 1934.

[50] СТЕШКО, Федір. Моя музична біографія. In БЕДНАРЖОВА, Тетяна. Федір Стешко, український вчений-педагог, музиколог-теоретик. Тернопіль-Прага, 2000, s. 83–88.

[51] Український вільний університет. Короткий огляд. Мюнхен: Український вільний університет, 1958 / Ukrainian Free University. Short Review. Munich: Ukrainian Free University Press, 1958.

[52] Український вільний університет в Прахі, в роках 1921–1922. Прага: Державна друкарня, 1924.

[53] ЯКИМЕНКО, Федір. Практичний курс науки гармонії. Прага: Український громадський видавничий фонд, 1925.