3

Title: Studia paedagogica
Rok: 2019
Ročník: 24
Číslo: 3
Rok vydání
2019
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
Obor
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–6
Brücknerová, Karla
PDF
Stati – Studies
Title Document
Přestupy žáků na druhém stupni základní školy : srovnání dvou případů | [7]–45
Vyhnálek, Jan; Dvořák, Dominik
PDF
Průběh školního roku na českých obecných menšinových školách v meziválečném Československu pohledem dějin každodennosti | [47]–76
Šimáně, Michal
PDF
Nadaný žák je jako Jágr mezi hokejisty, aneb, Učitelova koncepce nadání v analýze metafor | [77]–92
Machů, Eva
PDF
Koncept přírodovědné gramotnosti v České republice : analýza a porovnání | [93]–109
Janoušková, Svatava; Žák, Vojtěch; Rusek, Martin
PDF
Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ : hybridizace a remixování | [111]–129
Sikorová, Zuzana; Václavík, Marek; Červenková, Iva
PDF
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Title Document
Zpětná vazba na žákovské chyby ve výukové komunikaci s celou třídou | [131]–149
Majcík, Martin
PDF