Religionistická studentská vědecká konference 2018, 1.–3. 6. 2018, Štěkeň, Česká republika