"The old government collapses – the new is born..." : Dmitry Sverchkov's literary works on the St. Petersburg's Soviet of Workers' Deputies of 1905

Název: "The old government collapses – the new is born..." : Dmitry Sverchkov's literary works on the St. Petersburg's Soviet of Workers' Deputies of 1905
Variantní název:
  • "Старое правительство" рухнуло, новое родилось..." : литературные произведения Дмитрия Сверчкова о Петербургском совете рабочих депутатов 1905 года
    • "Staroje pravitel'stvo" ruchnulo, novoje rodilos'..." : literaturnyje proizvedenija Dmitrija Sverčkova o Peterburgskom sovete rabočich deputatov 1905 goda
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2019, roč. 22, č. 2, s. 81-97
Rozsah
81-97
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article deals with the literary and publishing activity of Dmitry Sverchkov, a member of the Executive Committee of the Petersburg Soviet of Workers' Deputies, 1905. It is connected with his memory of the creation, activity and termination of the Soviet. Based on archival documents and the published works, it is shown that during the period after the revolutionary events of 1917, Sverchkov sought to keep the memory of the Soviet in works of prose and in cinema. The plots of his script "October Revolution 1905 and the first St. Peterburg's Soviet of Workers' Deputies" (1924) and his play "But Are Not Defeated!" (1931) are analyzed. The most important point is that the writer shows the people as participants of the revolutionary events in 1905. The article is also based on shorthand reports of Sverckov's speeches at The Vseroskomdram's Plenums.
Статья посвящена литературной и публицистической деятельности Дмитрия Сверчкова, члена исполнительного комитета Петербургского Совета рабочих депутатов 1905 г. Эта деятельность связана с его памятью о создании, деятельности и поражении Совета. На основе архивных документов и опубликованных работ показывается, что в течение периода, последовавшего за революционными событиями 1917 г., Сверчков стремился сохранить память о Совете посредством прозаических произведений и в кинематографе. Анализируются сюжеты его киносценария "Октябрьская революция 1905 года и первый Санкт-Петербургский Совет рабочих депутатов" (1924 г.) и его пьеса "Но не побеждены!" (1931 г.). Наиболее важным в данном случае представляется то, что писатель показывает народ как участника революционных событий 1905 г. Кроме того, статья написана с привлечением стенографических отчётов речей Д. Ф. Сверчкова на Пленуме Всероскомдрама.
Reference
[1] Manuscript Department of Institute of World's Literature and Art of Russian Academy of Sciences (Otdel rukopisej Instituta mirovoj literatury i iskusstva RAN. MD IWLA RAS). F. 52. Op. 1. D. 4164.

[2] Russian State Historical Archive (Российский государственный исторический архив. RSHA). F. 1093. Op. 1. D. 197.

[3] State Archive of Russian Federation (Gosudarstvennyj archiv Rossijskoj Federacii. SA RF). F. 102. D. 7. 1905. Op. 202. D. 6409t. 2.

[4] SVERCHKOV, Dmitry: No ne pobezhdeny (1905 god). Moscow: Federatsiya, 1931.

[5] ALATORTSEVA, Alevtina: Sovetskaya istoricheskaya periodika 1917 – seredina 1930-kh godov. Moscow: Nauka, 1989.

[6] FEVRALSKY, Alexander: Vstrechi s Mayakovskim. Moscow: Sovetskaya Rossiya, 1971.

[7] GORIN, Pavel: Ocherki po istorii Sovetov rabochikh deputatov v 1905g. 2-e izd. Moscow: Izdatelstvo Kommunisticheskoy Akademii, 1930.

[8] KAZANCHI, Aslan: Grazhdanskaya voyna na Severnom Kavkaze glazami ochevidtsa (Po materialam Tsentra dokumentatsii noveyshey istorii Krasnodarskogo kraya (TsDNIKK)). In: Rossiya glazami memuaristov: Analiz neizvestnykh i maloizvestnykh vospominaniy. Materialy 36-y Vserossiyskoy zaochnoy nauchnoy konferentsii. Saint-Petersburg: Nestor, 2004.

[9] MAYAKOVSKY, Vladimir: Polnoye sobraniye sochineniy. T. 12. Moscow: Goslitizdat, 1959.

[10] MOSKOVSKY, Alexander: 1905 god na ekrane. In: Kino i zhizn, 1930, №36.

[11] SVERCHKOV, Dmitry: On the transport. In: O F. E. Dzerzhinskom. Vospominaniya. Stati. Ocherki sovremennikov. Moscow: Politizdat, 1977, p. 191–195.

[12] SHALAMOV, Varlam: Vospominaniya. In: SHALAMOV, Varlam: Neskolko moikh zhizney. Vospominaniya. Zapisnyye knizhki. Perepiska. Sledstvennyye dela. Moscow: Eksmo, 2009.

[13] SVERCHKOV, Dmitry: Autobiography. In: Deyateli SSSR i revolyutsionnogo dvizheniya Rossii. Entsiklopedicheskiy slovar Granat. Moscow: Kniga, 1989.

[14] SVERCHKOV, Dmitry: G. S. Nosar-Khrustalev. Opyt politicheskoy biografii. Leningrad: Gosizdat, 1925.

[15] Sverchkov Dmitry Fedorovich. In: Stsenaristy sovetskogo khudozhestvennogo kino. 1917–1967. Spravochnik. Moscow: Iskusstvo, 1973.