Цвета Зинаиды Гиппиус в "лесу символов"

Název: Цвета Зинаиды Гиппиус в "лесу символов"
Transliterovaný název
Cveta Zinaidy Gippius v "lesu simvolov"
Variantní název:
  • Zinaida Gippius's colours in the "forest of symbols"
Zdrojový dokument: Новая русистика. 2019, roč. 12, č. 2, s. 5-18
Rozsah
5-18
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The author investigates the semantics of colour in the selected Zinaida Gippius's poems from the intercultural and spiritual (psychological) perspectives. He draws attention to the issue of semantic bipolarity of symbol. He reconsiders this aspect in the context of Zinaida Gippius's many poetic conceptualizations, including interactive metaphor and synaesthesia. What needs attention is the analysis of the "black" colour referred to Lilith—Adam's first wife, and the symbol of sexual liberation. Gippius's colour depends on the transaction between interculturally captured contexts. In this sense, the author notices Gippius's interest in the Hebrew, Egyptian, Chinese, European (e.g. Christian—"Byzantine") contexts. The author's conclusions are referred to the works by Charles Baudelaire (The Albatross), Nikolay Gumilyov (The Knight with a Chain) and Vincent van Gogh (The Sower). Interculturalism, as such, definitely differentiates Gippius from Andrei Bely, in whose works colour is subordinated to the light of non-setting sun as a symbol of divine might and power.
Reference
[1] Arum palaestinum. https://pl.wikipedia.org/wiki/obrazki. [online]. [cit. 18. 6. 2019].

[2] BOBILEWICZ, G. (2002): Symbolizm w poezji. In: DRAWICZ, A. (red.): Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Warszawa.

[3] BURZYŃSKA, A. (2007): Gender i queer. In: BURZYŃSKA, A., MARKOWSKI, P. (red.): Teorie literatury XX wieku. Kraków.

[4] CIRLOT, J. E. (2006): Słownik symboli. Przeł. I. Kania. Kraków.

[5] GIPPIUS, Z.: Cvety noči. http://gippius.com/lib/poetry/cvety-nochi.html. [online]. [cit. 18. 6. 2019].

[6] GIPPIUS, Z.: Černyj serp. http://gippius.com/lib/poetry/cherny-serp.html. [online]. [cit. 18. 6. 2019].

[7] GIPPIUS, Z.: Doma. http://gippius.com/lib/poetry/doma.html. [online]. [cit. 18. 6. 2019].

[8] GIPPIUS, Z.: Zelenoje, želtoje i goluboje. http://gippius.com/lib/poetry/zelenoe-zheltoei-goluboe.html. [online]. [cit. 18. 6. 2019].

[9] ELIADE, M. (1998): Obrazy i symbole. Przeł. M. i P. Rodakowie. Warszawa.

[10] FALICKA, K. (1977): Wiek XIX. In: FLORYAN, Wł. (red.): Dzieje literatur słowiańskich. T. I. Warszawa.

[11] GORCZYCA, W. (2004): Mariny Cwietajewej myśli o Innym. Bielsko-Biała.

[12] GORCZYCA, W. (2008): Briusow * Iwanow * Gumilow. Bielsko-Biała.

[13] GORCZYCA, W. (2012): Iwan IV Groźny. Portret kulturowy władcy. Bielsko-Biała.

[14] GORCZYCA, W. (2018) Zinaida Gippius, symboliści, eserzy i Józef Piłsudski. Slavica Litteraria 21, 2018, 1, s. 15–30. | DOI 10.5817/SL2018-1-2

[15] Kolor Fioletowy. https://wszystkiesymbole.pl/kolor-fioletowy/. [online]. [cit. 18. 6. 2019].

[16] LERMONTOV, M. (1948): Pesnja pro carja Ivana Vasil'jeviča, molodogo opričnika i udalogo kupca Kalašnikova. In: LERMONTOV, M.: Poèmy i povesti v stichach. Moskva–Leningrad.

[17] LIBURA, A. (2007): Amalgamaty kognitywne. Powstanie i rozwój koncepcji integracji pojęciowej. In: LIBURA, A. (red.): Amalgamaty kognitywne w sztuce. Kraków.

[18] LURKER, M. (1994): Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach. Przeł. R. Wojnakowski. Kraków.

[19] MITTELSTȀDT, K. (1974): W kręgu sztuki. Vincent van Gogh. Przeł. W. Skowron. Warszawa.

[20] PIOTROWSKI, P. (2006): Lilith. Czarny księżyc. Antropologia ciemnej strony duszy. Bydgoszcz.

[21] POPIEL-MACHNICKI, W. (1999): Inspiracje rosyjskich poetów kolorystów (G. Dzierżawin, F. Tiutczew, K. Balmont, A. Bieły, W. Klujew, S Jesienin). Acta Neofilologica I, 1999, nr. I, s. 128–134.

[22] POTYRAŃSKA, A. (2017): Motywy demonologiczne w poezji Zinaidy Gippius (w ujęciu kontekstualnym). Lublin.

[23] RZEPIŃSKA, M. (1983): Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego. Kraków.

[24] RZEPIŃSKA, M. (1988): W kręgu malarstwa. Wrocław.

[25] Symbolizm. In: Encyklopedia (PWN). https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/symbolizm.html. [online]. [cit. 18. 6. 2019].

[26] TABAKOWSKA, E. (red.) (2001): Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Kraków.

[27] TAYLOR, J. R. (2001): Kategoryzacja w języku. Przeł. A. Skucińska. Kraków.

[28] TRESIDDER, J. (2001): Słownik symboli. Przeł. B. Stokłosa. Warszawa.

[29] Zinaida Gippius. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zinaida_Gippius. [online]. [cit. 18. 6. 2019].