[Τσίζεκ, Κάρολος. Η λιμνοθάλασσα της Γεωργικής Σχολής και άλλες αφηγήσεις]

Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2013, roč. 13, č. [1], s. 63-65
Rozsah
63-65
  • ISSN
    1803-6414
Type: Recenze
Jazyk
řečtina, moderní (po 1453)
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Κάρολος Τσίζεκ. Η λιμνοθάλασσα της Γεωργικής Σχολής και άλλες αφηγήσεις. Αθήνα: Κίχλη, 2013, 221 σελ. ISBN 978-618-5004-07-1.
Document