[Μακριδάκης, Γιάννης. Του Θεού το μάτι]

Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2013, roč. 13, č. [1], s. 66-69
Rozsah
66-69
  • ISSN
    1803-6414
Type: Recenze
Jazyk
řečtina, moderní (po 1453)
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Γιάννης Μακριδάκης. Του Θεού το μάτι. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2013, 144 σελ. ISBN 978-960-05-1561-9.
Document