[Καταραμένα κι ευλογημένα χαρτιά. Σπαράγματα αλληλογραφίας (1960–1966) του Γιάννη Ρίτσου και της Μέλπως Αξιώτη. Eπιμέλεια Μαίρη Μικέ]

Název: [Καταραμένα κι ευλογημένα χαρτιά. Σπαράγματα αλληλογραφίας (1960–1966) του Γιάννη Ρίτσου και της Μέλπως Αξιώτη. Eπιμέλεια Μαίρη Μικέ]
Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2016, roč. 16, č. [1], s. 159-162
Rozsah
159-162
  • ISSN
    1803-6414
Type: Recenze
Jazyk
řečtina, moderní (po 1453)
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Καταραμένα κι ευλογημένα χαρτιά. Σπαράγματα αλλ ηλογραφίας (1960–1966) του Γιάννη Ρίτσου και της Μέλπως Αξιώτη. Eπιμέλεια Μαίρη Μικέ. Αθήνα: Άγρα, 2016, 360 σελ. ISBN 978-960-505-180-8.