1, Supplementum

Title: Theatralia
Rok: 2019
Ročník: 22
Číslo: 1, Supplementum
Název čísla
Moderní česká divadelní hra (1896–1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl), 1918-1929
Rok vydání
2019
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
ISBN
978-80-210-9516-8
Poznámka
  • Editor čísla (Issue editor): Aleš Merenus
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 7
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Slovník moderního českého dramatu | 9–12
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Dvořák, Arnošt. Husité. Tragédie o pěti dějstvích (vyd. 1919 – prem. 1919) : historická tragédie z období husitských válek o sváru dvou idejí alegoricky tematizující vznik samostatného Československa | 13–22
Burget, Eduard
PDF
Title Document
Bartoš, Jan. Krkavci. Komedie o třech dějstvích (vyd. 1920 – prem. 1920) : expresionistická groteska zesměšňující chamtivou a morálně prohnilou soudobou českou společnost | 23–30
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Langer, František. Velbloud uchem jehly. Veselohra o třech dějstvích (vyd. 1923 – prem. 1923) : veselohra o vítězství lásky nad předsudky soudobé společnosti, v níž rozhodující roli hrají peníze a mocenské postavení | 31–39
Mikulová, Iva
PDF
Title Document
Mahen, Jiří. Husa na provázku. 6 filmových libret (čas. Clown Čokoláda 1924; vyd. celek 1925 – prem. 1926 Muž, který sedí a přece jde čili Poklad krále Kadma; 1928 Trosečníci v manéži; 1933 Clown Čokoláda; 1985 Válečná loď "Bellerophon"; Král David mezi psy a kočkami; 1987 Diderotovci čili "Ale ano") : soubor experimentálně pojatých, tematicky i formálně různorodých textů-scénářů, které se programově vymezují vůči konvenčnímu dramatu a divadlu a s důrazem na sociální problematiku nabourávají přísně logicky chápané pojetí světa | 40–51
Lollok, Marek
PDF
Title Document
Vančura, Vladislav. Učitel a žák. Scénická báseň (vyd. 1927 – prem. 1927) : scénická báseň o dospívání a volbě životní cesty demonstrující avantgardní koncepci dramatu postaveného na slovní akci a básnických metaforách | 52–58
Janoušek, Pavel
PDF
Title Document
Longen, Emil Artur. C. k. polní maršálek. Fraška o čtyřech jednáních (vyd. 1930 – prem. 1929) : antimilitaristická fraška obnažující prohnilost rakouské armády a celkový úpadek rakousko-uherské monarchie | 59–65
Kubart, Tomáš
PDF
hidden section Ediční poznámka
Title Document
Ediční poznámka | 67–68
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Seznam použitých zkratek | 69–70
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Seznam zastřešujících názvů českých profesionálních divadelních scén | 71–76
Merenus, Aleš
PDF
hidden section Jmenný rejstřík
Title Document
Jmenný rejstřík | 77–84
Merenus, Aleš
PDF
Title Document
Modern Czech play (1896-1989); Between text and performance (a dictionary of works) : summary | 85–88
Merenus, Aleš
PDF