Theatralia 2019, roč. 22, č. 1, Supplementum

Obrázek
Název čísla
Moderní česká divadelní hra (1896–1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl), 1918-1929
Rok
2019
Rok vydání
2019
ISSN
1803-845X (print)
2336-4548 (online)
ISBN
978-80-210-9516-8
Poznámka
  • Editor čísla (Issue editor): Aleš Merenus
hidden section Editorial
Page Title
7 Editorial Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
9-12 Slovník moderního českého dramatu Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
13-22 Dvořák, Arnošt. Husité. Tragédie o pěti dějstvích (vyd. 1919 – prem. 1919) : historická tragédie z období husitských válek o sváru dvou idejí alegoricky tematizující vznik samostatného Československa Burget, Eduard | pdficon
Page Title
23-30 Bartoš, Jan. Krkavci. Komedie o třech dějstvích (vyd. 1920 – prem. 1920) : expresionistická groteska zesměšňující chamtivou a morálně prohnilou soudobou českou společnost Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
31-39 Langer, František. Velbloud uchem jehly. Veselohra o třech dějstvích (vyd. 1923 – prem. 1923) : veselohra o vítězství lásky nad předsudky soudobé společnosti, v níž rozhodující roli hrají peníze a mocenské postavení Mikulová, Iva | pdficon
Page Title
40-51 Mahen, Jiří. Husa na provázku. 6 filmových libret (čas. Clown Čokoláda 1924; vyd. celek 1925 – prem. 1926 Muž, který sedí a přece jde čili Poklad krále Kadma; 1928 Trosečníci v manéži; 1933 Clown Čokoláda; 1985 Válečná loď "Bellerophon"; Král David mezi psy a kočkami; 1987 Diderotovci čili "Ale ano") : soubor experimentálně pojatých, tematicky i formálně různorodých textů-scénářů, které se programově vymezují vůči konvenčnímu dramatu a divadlu a s důrazem na sociální problematiku nabourávají přísně logicky chápané pojetí světa Lollok, Marek | pdficon
Page Title
52-58 Vančura, Vladislav. Učitel a žák. Scénická báseň (vyd. 1927 – prem. 1927) : scénická báseň o dospívání a volbě životní cesty demonstrující avantgardní koncepci dramatu postaveného na slovní akci a básnických metaforách Janoušek, Pavel | pdficon
Page Title
59-65 Longen, Emil Artur. C. k. polní maršálek. Fraška o čtyřech jednáních (vyd. 1930 – prem. 1929) : antimilitaristická fraška obnažující prohnilost rakouské armády a celkový úpadek rakousko-uherské monarchie Kubart, Tomáš | pdficon
hidden section Ediční poznámka
Page Title
67-68 Ediční poznámka Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
69-70 Seznam použitých zkratek Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
71-76 Seznam zastřešujících názvů českých profesionálních divadelních scén Merenus, Aleš | pdficon
hidden section Jmenný rejstřík
Page Title
77-84 Jmenný rejstřík Merenus, Aleš | pdficon
Page Title
85-88 Modern Czech play (1896-1989); Between text and performance (a dictionary of works) : summary Merenus, Aleš | pdficon