Realism and abstractionism in Otakar Zich's Theory of dramatic art and Samuel Beckett's experimental dramatics

Název: Realism and abstractionism in Otakar Zich's Theory of dramatic art and Samuel Beckett's experimental dramatics
Autor: Schmid, Herta
Zdrojový dokument: Theatralia. 2019, roč. 22, č. 2, Supplementum, s. 23-38
Rozsah
23-38
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BECKETT, Samuel. 1984. Collected Shorter Plays of Samuel Beckett. London: Faber and Faber, 1984.

[2] DROZD, David, Tomáš KAČER and Don SPARLING (eds.). 2016. Theatre theory reader: Prague School writings. Prague: Karolinum Press, 2016.

[3] ZICH, Otakar. 1931. Estetika dramatického umění. Teoretická dramaturgie [Aesthetics of Dramatic Art A Theoretical Dramaturgy]. Praha: Melantrich, 1931.