"Τα σημερινά ομιλούμενα ελληνικά δε χρειάζεται να μαθαίνονται." : tα νέα ελληνικά στην τσέχικη ταξιδιωτική λογοτεχνία στo μεταίχμιο του 19ου και 20ού αιώνα

Přispěvatel
Loudová, Kateřina (Translator)
Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2009, roč. 9, č. [1], s. 51-60
Rozsah
51-60
  • ISSN
    1803-6414
Type: Článek
Jazyk
řečtina, moderní (po 1453)
Licence: Neurčená licence
Note
  • Το κείμενο της διάλεξης γράφτηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Μάσαρυκ στο Μπρνο Κέντρο για Διακλαδική Έρευνα των Αρχαίων Γλωσσών και Παλαιότερων Φάσεων των Σύγχρονων Γλωσσών (MSM 0021622435).
Document
Reference:
[1] ANDRIOTIS, N. Ετυμολογικό λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη 1995.

[2] FROLÍKOVÁ, A. Česká cestopisná literatura o Řecku v 80. letech 19. století. Zprávy jednoty klasických filologů 24, 1982, 130–141.

[3] FROLÍKOVÁ, A. Novodobá česká literatura o Řecku. Zprávy jednoty klasických filologů 25, 1983, 73–85.

[4] FROLÍKOVÁ, A. Česká cestopisná literatura o Řecku v letech 1890–1914. Zprávy jednoty klasických filologů 28/29 1986/87, 92–106.

[5] FROLÍKOVÁ, A. Stipendijní cesty do Řecka na přelomu století. Listy filologické 110, 1987, 121–123.

[6] KALOUSEK, V. O charakteristických zvláštnostech novořecké výslovnosti. České museum filologické 8, 1902, 1–17.

[7] KEPARTOVÁ, J. Antický svět v 19. století: blízký, nebo vzdálený? In Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, επιμ. K. Bláhová – V. Petrbok, Praha 2008, 207–218.

[8] KONTOSOPULOS, Ν. G. Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής, Αθήνα 1994.

[9] KOREC, J. Z Řecka. Obzor 16, 1893, 212–213.

[10] KOREC, J. O novořečtině. České museum filologické 3, 1897, 118–135.

[11] KOREC, J. O novořecké výslovnosti, České museum filologické 5, 1899, 77–81.

[12] KRÁL, J. Dojmy z cesty po Řecku a Turecku. Zvon 6, 1906, 453–456, 469–472, 483–486, 504–506, 518–520, 533–536, 548–551, 564–546.

[13] KUDELA, J. Dva měsíce v Řecku, Brno 1926.

[14] LOUDOVÁ, K. Česká cesta do nového Řecka a zase zpátky aneb Proč řecký osel nezahýbá vpravo. In ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕNΤΑ. Růženě Dostálové k narozeninám, επιμ. M. Kulhánková – K. Loudová, Brno 2009, 210–221.

[15] MOLČÍK, M. Cestopisné obrázky ze starého i nového Peloponnesu, Praha 1898.

[16] SVATOŠ, M. Humanistické vzdělání s dominancí klasických jazyků v českých zemích 19. století. In Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, επιμ. K. Bláhová – V. Petrbok, Praha 2004, 39–52.

[17] SYMEONIDIS, Ch. P. Οι Τσάκωνες και η Τσακωνιά, Θεσσαλονίκη 1972.

[18] ŠAFRÁNEK, J. Dvě jubilea. Věstník českých profesorů 11, 1903/1904, 378–385.

[19] VAŘEKA, J. Slovanská jména v topografii Novořecka. In Třicátá výroční zpráva c.k. českého gymnasia v Čes. Budějovicích za školní rok 1902, České Budějovice 1902, III–XX.

[20] VYMAZAL, F. Novořecky snadno a rychle, Praha 1897.

[21] WIED, K. Praktisches Lehrbuch der Neugriechischen Volkssprache für den Schul- und Selbstunterricht, Wien – Leipzig 1893.

[22] ZHÁNĚL, I. Z cest, Velké Meziříčí [1901?].