Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες Τσεχοσλοβακίας : μια κοινότητα σε διαρκή κίνηση

Název: Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες Τσεχοσλοβακίας : μια κοινότητα σε διαρκή κίνηση
Transliterovaný název
Ellines politikoi prosfyges Tsechoslovakias : mia koinotita se diarki kinisi
Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2011, roč. 11, č. [1], s. 79-94
Rozsah
79-94
  • ISSN
    1803-6414
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Πρόκειται για το κείμενο που o συγγραφέας παρουσίασε στο επιστημονικό συνέδριο της Ομάδας Μελέτης Εμφυλίων Πολέμων, αφιερωμένο στις Μετακινήσεις πληθυσμών τη δεκαετία του '40. Το συνέδριο διεξήχθη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης από την 1η έως τις 3 Ιουλίου 2011.
Reference
[1] ΑΣΔΡΑΧΑΣ Σ. Ο Σεραφείμ Μάξιμος ως ιστορικός της γενεαλογίας της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας. Αρχειοτάξιο, τ. 3, Μάιος 2001, 60–64.

[2] BOTU A., KONEČNÝ M. Řečtí uprchlíci. Kronika řeckého lidu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1948–1989, Praha: Řecká obec Praha, 2005.

[3] DOROVSKÝ, I. Šedesát let od příchodu dětí z Řecka do Československa. Slovanský jih, č. 2, 2008.

[4] HRADEČNÝ P. H Ελληνική Διασπορά στην Τσεχοσλοβακία – Ίδρυση και αρχικά στάδια ανάπτυξης (1948–1954), Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 2007.

[5] ΜΑΤΘΑΙΟΥ A., ΠΟΛΕΜΗ Π. Ο Σεραφείμ Μάξιμος στα ΑΣΚΙ. Αρχειοτάξιο, τ. 3, Μάιος 2001, 65–89.

[6] ROBOVSKI, N. Makedončite od Egejskot del Makedonija vo Čechoslovakija, Skopje 1988.

[7] SAPURNA K., PETROVSKA P. Children of the Bird Goddess. A Macedonian Autobiography, Australia 1997.

[8] Národní archiv Praha (Εθνικό Αρχείο Πράγα)

[9] HEROLDOVÁ I. Imigranti z Řecka v českém pohraničí. Ιn: Zpravodaj KSVI, příl. 3 (Etnické procesy v novoosídleneckém pohraničí. Dělnictvo v etnických procesech, sv. 2), Praha: ÚEF ČSAV 1986.

[10] HRADEČNÝ P. Zdrženlivý internacionalismus. Občanská válka v Řecku a československá materiální pomoc Demokratické armádě Řecka. Soudobé dějiny 10, 2003, č. 1–2, 58–92.

[11] KRÁLOVÁ K. Otázka loajality řecké emigrace v Československu v letech 1948 až 1968. Slovanský přehled 3, 2009.

[12] MALKKI L. Refugees and Exile: From "Refugee Studies" to the National Order of Things. Annual Review of Antropology 24, 1995.

[13] ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ Ν. H ιστορία του ΔΣΕ, Αθήνα 2010.

[14] MAZOWER M. (επιμ.), After the War Was Over – Reconstructing the Family, Nation, and State in Greece, 1943–1960, Princeton 2000.

[15] RYCHLÍK J. Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu – Pasová, vízová a vystěhovalecká politika 1848–1989, Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2007.

[16] SAMARAS K. Co je makedonský problém, Opava 2009.

[17] TSIVOS K. Makedonská otázka v souvislosti s řeckou občanskou válkou – Slavomakedonci jako součást řecké emigrace v Československu. Slovanský přehled 3, 2009.

[18] TSIVOS K. Československá angažovanost v řecké občanské válce a v tajných misích KS Řecka. Slovanský přehled 3–4, 2010.

[19] ΔΡΙΤΣΙΟΣ Θ. Aπό τον Γράμμο στην πολιτική προσφυγιά, Αθήνα 1983.

[20] ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μ. Φυγή και Επιστροφή, Αθήνα 2004.

[21] KARADZOS G. Ukradené slunce, Lomnice nad Popelkou 2004.

[22] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ. Παιδιά της θύελλας – Děti bouře, Praha 1998.

[23] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ. Νόστιμον Ήμαρ – Den návratu, Praha 1999.

[24] CIRONIS (TSIRONIS) Petros. Cizinci bez pasu, Rokycany 1994.