Neogrecista Alois Koudelka (1861–1942) : vzpomínka při příležitosti 150. výročí jeho narození

Variantní název
Νεοελληνιστής Alois Koudelka (1861–1942) : 150 χρόνια από τη γέννησή του
Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2011, roč. 11, č. [1], s. 131-136
Rozsah
131-136
  • ISSN
    1803-6414
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] FEJFUŠA, R. Český Mezzofanti. Lidové noviny 19. 1. 1941, 5–6.

[2] MACURA, V. Alois Koudelka. In: V. Forst a kol. (ed.) Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 2/II K–L, Praha 1993, 894–895.

[3] KOREC, J. O novořečtině. České museum filologické 3, 1897, 118–135.

[4] KRČMÁŘ, J. Český Mezzofanti. Duchovní pastýř 4, 1954, 181–182.

[5] LOUDOVÁ, K. "Nynější nové řečtině netřeba se učit." Novořečtina v českých cestopisných zprávách přelomu 19. a 20. století. Neograeca Bohemica 9, 2009, 41–49.

[6] MAREK P. (ed.) "Jsem disgustován": vzájemná korespondence Sigismunda Ludvíka Boušky a Karla Dostála-Lutinova, Olomouc 2002.

[7] VETTI, O. S. (přel.) Kus jižního nebe: povídky, Praha 1894.

[8] VETTI, O. S. (přel.) Z bojů za volnost otčiny: několik povídek z různých novořeckých nářečí, Praha 1897.

[9] VETTI, O. S. (přel.) Dimitros Vikelas: Tři novořecké povídky, Praha 1899.

[10] VETTI, O. S. (přel.) Na táčkách u cizích spisovatelů I, Brno 1910.

[11] ZHÁNĚL, I. O. S. Vetti – Alois Koudelka jako padesátník, Našinec 12. 11. 1911, 4–5.