[Αβρααμίδου-Πλούμπη, Βίβιαν. Προσωπεία περικείμενοι]

Název: [Αβρααμίδου-Πλούμπη, Βίβιαν. Προσωπεία περικείμενοι]
Transliterovaný název
[Avraamidou-Ploumpi, Vivian. Prosopeia perikeimenoi]
Zdrojový dokument: Neograeca Bohemica. 2012, roč. 12, č. [1], s. 79-80
Rozsah
79-80
  • ISSN
    1803-6414
Type: Recenze
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Αβρααμίδου-Πλούμπη, Βίβιαν [Avraamidou-Ploumpi, Vivian]. Προσωπεία περικείμενοι [Prosopeia perikeimenoi]. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2012. 190 s. ISBN 978-960-221-570-8.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.