A Czech dictionary of structuralist literary theory and criticism

Název: A Czech dictionary of structuralist literary theory and criticism
Zdrojový dokument: Theatralia. 2020, roč. 23, č. 1, s. 168-170
Rozsah
168-170
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Recenze
Jazyk
anglicky
Reviewed work
Sládek, Ondřej et al. Slovník literárněvědného strukturalismu. Prague; Brno: Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences; Host, 2018. 834 pp. ISBN 978-80-88069-64-5 (ÚČL AV ČR); ISBN 978-80-7577-479-8 (Host).