Výzkum ve stádiu utváření

Název: Výzkum ve stádiu utváření
Zdrojový dokument: Theatralia. 2020, roč. 23, č. 1, s. 178-183
Rozsah
178-183
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Zpráva
Jazyk
česky
Note
  • Páté doktorandské sympozium. Katedra divadelních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. a 2. listopadu 2019. Univerzitní centrum MUNI, Telč.
Reference
[1] BENNETT, Susan. 1990. Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception. London/New York: Routledge, 1990.

[2] DERRIDA, Jaques. 1967. De la grammatologie. Paris: Éditions de Minuit, 1967.

[3] KNOWLES, Richard Paul. 2004. Reading the Material Theatre. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

[4] LANGHANS, Martin. 2018. Soudní proces jako rituál? Theatralia 21 (2018): 1: 33–52. Brno: Masarykova univerzita, 2018. | DOI 10.5817/TY2018-1-2

[5] LÜTTICKEN, Sven. 2012. General Performance [online]. e-flux, (31. 1. 2012) [citováno dne 27. 12. 2019]. Dostupné online na: < http://www.e­flux.com/journal/general­performance/>

[6] SKÁLA, Jiří a Tomáš UHNÁK. 2016. Prekariát: společenská třída v utváření : Rozhovor s ekonomem Guyem Standingem. A2LARM (27. 05. 2016) [citováno dne 27. 12. 2019]. Dostupné online na: https://a2larm.cz/2016/05/prekariat-spolecenska-trida-v-utvareni/

[7] SCHECHNER, Richard. 2003. Performance Theory. 2nd ed. London/New York: Routledge, 2003.

[8] SCHECHNER, Richard. 2006. Performance Studies: an Introduction. 2nd ed. New York: Routledge, 2006.

[9] STANDING, Guy. 2011. The Precariat: The New Dangerous Class. New York: Bloomsbury Academic, 2011.

[10] OSOLSOBĚ, Ivo. 2002. Dva póly ikoničnosti. In Ivo OSOLSOBĚ. Ostenze, hra, jazyk: Sémiotické studie. Brno: Host, 2002: 239–289.

[11] RULLEROVÁ, Tereza. 2015. Action to Surface [online]. Diplomová práce [citováno dne 27. 12. 2019]. Dostupné online na: https://www.therodina.com/actiontosurface/index.html