Porovnanie digitálnych a klasických archeologických dokumentačných metód na príklade stredovekých šachových figúrok

Název: Porovnanie digitálnych a klasických archeologických dokumentačných metód na príklade stredovekých šachových figúrok
Variantní název:
  • Digital and analogue documentation approaches in archaelogy : chess pieces as a case study
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2019, roč. 24, č. 2, s. 29-74
Rozsah
29-74
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článok vychádza z bakalárskej práce Natálie Kosmelovej (2018). Prináša štandardnú súčasnú dokumentáciu drobných archeologických predmetov, rovnako tak popisuje dokumentáciu súboru pomocou vybraných 3D záznamových médií a vyhodnocuje možný prínos tohto druhu dokumentácie pre vedecké a prezentačne účely. Zároveň sú v článku komparované bežné aj inovatívne techniky. Záverom článku sú demonštrované možnosti publikácie, vizualizácie a prezentácie kultúrneho dedičstva. Skúmanú problematiku dopĺňajú vyhotovené 3D modely.
The article is based on the bachelor thesis of Natália Kosmelová (2018). The article describes the standard documentation of small archaeological finds used nowadays and also describes the documentation of the collections by chosen 3D data recorders. At the same time it evaluates the possible contribution of this type of documentation for scientific and presentational purposes. In the article innovate and routine techniques are simultaneously compared. In conclusion, the possibilities of publications, visualizations and presentation of cultural heritage are demonstrated. The researched topic is supplemented by finished 3D models.
Note
Článok je skrátenou a upravenou verziou bakalárskej diplomovej práce autorky (Kosmelová 2018).