Maďarská palebná linie pod vrchem Veretyčiv u obce Habura : prvotní výsledky výzkumu bojiště první světové války

Název: Maďarská palebná linie pod vrchem Veretyčiv u obce Habura : prvotní výsledky výzkumu bojiště první světové války
Variantní název:
  • Hungarian firing line below the Veretyčiv hill near the municipality of Habura : first results from the survey of a World War I battlefield
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2019, roč. 24, č. 2, s. 75-88
Rozsah
75-88
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek představuje výsledky části širšího průzkumu bojiště z první světové války, nacházejícího se u obce Habura na severovýchodním Slovensku. V květnu 1915 byl na této lokalitě uskutečněn útok jednotek 17. honvédského pluku s cílem dobýt ruské pozice na hraničním hřebeni. Na základě prvotních zjištění byl archeologický průzkum soustředěn do prostoru nezalesněné pláně pod hřebenem, kde se nacházela značná koncentrace kovových artefaktů. Byla zvolena systematická detektorová prospekce v polygonové síti s cílem lokalizovat palebné pozice uherských jednotek a určit detaily útoku.
The article presents partial results from a large-scale survey of the World War I battlefield near the municipality of Habura in Northeast Slovakia. In May 1915, military units of the 17th Honvéd Regiment launched an attack with the aim to seize the Russian positions on the border ridge. Subsequent to preliminary reconnaissance, archaeological survey was targeted at the area of an unforested grassland below the ridge, where a distinct concentration of metal artefacts was detected. Systematic detector survey was carried out in a polygon grid to localise firing positions of Hungarian troops and to find out details about the attack.
Reference
[1] Brady, C. – Byrnes, E. – Cooney, G. – O'Sullivan, A. 2007: An Archaeological Study of the Battle of the Boyne at Oldbridge, Co Meath. Journal of Conflict Archaeology, Vol. 3, 53–77. | DOI 10.1163/157407807X257368

[2] Bureš, M. – Rytíř, R. 2017: Bílá Hora - bojiště třicetileté a studené války. Archaeologia Historica 42/1, 245–259. | DOI 10.5817/AH2017-1-13

[3] Gonzáles-Ruibal, A. 2011: Digging Franco's Trenches: An Archaeological Investigation of Nationalist Position from Spanish Civil War. Journal of Conflict Archaeology, Vol. 6, No. 2, 97–123. | DOI 10.1179/157407811X13027741134102

[4] Holas, M. 2017: Detektorový průzkum části náchodského bojiště z roku 1866. Historie a vojenství 2017/1, 18–23.

[5] Kriegsarchiv Wien 1932a: Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914 - 1918 (Band 1). Wien: Verl. der Militärwiss.

[6] Kriegsarchiv Wien 1932b: Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914 - 1918 (Band 2). Wien: Verl. der Militärwiss.

[7] Lees, W. B. 1998: Archaeology of the Mine Creek Civil War Battlefield. Zpráva pro Kansas State Historical Society. Topeka.

[8] Nolan, T. J. 2009: Geographic Information Science as a Method of Integrating History and Archaeology for Battlefield Interpretation. Journal of Conflict Archaeology, Vol. 5, 81–104. | DOI 10.1163/157407709X12634580640290

[9] Vojtas, M. 2018: Rakousko-Uherská zákopová linie na vrchu Staviská (okr. Bardejov) z roku 1915 ve světle archeologického výzkumu. Magisterská diplomová práce obhájena na ÚAM FF MU. https://is.muni.cz/auth/th/g056d/Vojtas_DP.pdf

[10] Pollard, T. 2014: Taking the Hill: Archaeological Survey and Excavation of German Communication Trenches on the Summit of Mont St. Quentin. Journal of Conflict Archaeology, Vol. 9, No. 3, 177–197. | DOI 10.1179/1574077314Z.00000000039

[11] Rak, M. 2011: Možnosti archeologického poznání novodobých polních fortifikací na příkladu lokality z 30. let 20. století. Archaeologia historica 36/1, 279–288.

[12] Rozsáfi, J. 2017: Győzelem – minden áron? https://nagyhaboru.blog.hu/2017/05/18/gyozelem_minden_aron (citováno 22. 3. 2019)

[13] Scott, D. D. 2005: Interpreting Archeology at the Little Bighorn Battlefield National Monument. In: Gulliford, A.: Preserving Western History. Albuquerque: University of New Mexico Press, 20–31.

[14] Silliman, G. W. – Batt, B. 2015: Modelling small-arms projectile distribution on eighteenth- and nineteenth-century battlefield sites. Journal of Conflict Archaeology, Vol. 10, No. 3, 177–191. | DOI 10.1080/15740773.2016.1189066

[15] Šámal, Z. 2018: Detektorový průzkum - metody, technologie, diskuze. In: V.Matoušek-P.Hrnčiřík-Z. Šámal 2018: Rozvadov 1621: Výzkum bojiště třicetileté války. České Budějovice: Veduta, 97–104.

[16] Zubalík, J. – Petřík, J. – Těsnohlídek, J. – Vojtas, M. – Kadlec, J. – Bíško, R. – Fojtík, M. – Kapavík, R. – Drobňák, M. – Tajkov, P. – Petr, L. 2017a: Pilotní průzkum Rakousko-Uherské zákopové linie na vrchu Staviská (Severovýchodní Slovensko). In: Láník, J. – Kykal, T. (eds.): Léta do pole okovaná 1914–1918. Svazek II., 1915 - noví nepřátelé, nové výzvy. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 522–534.

[17] Zubalík, J. –Těsnohlídek, J. – Petřík, J. – Bíško, R. – Vojtas, M. – Kapavík, R. – Petr, L. – Tajkov, P. – Drobňák, M. 2017b: Nedestruktivní průzkum bojiště první světové války na kótě Kobyla (okres Medzilaborce). Archaeologia historica 42/2, 539–559.

[18] Zubalík, J. – Těsnohlídek, J. – Petřík, J. – Bíško, R. – Fojtík, M. – Vojtas, M. – Kadlec, J. – Petr, L. – Kapavík, R. – Tajkov, P. – Drobňák, M. 2019: Fortifying the Carpathians: Austro-Hungarian Defences in contemporary Eastern Slovakia. In: Košir, U. – Črešnar, M. – Mlekuž, D. (eds.): Rediscovering the Great War. Archaeology and Enduring Legacies on the Soča and Eastern Fronts. London: Routledge, 109–122.