Románský meč z Hoštic na Kroměřížsku

Název: Románský meč z Hoštic na Kroměřížsku
Variantní název:
  • A Romanesque sword from Hoštice in the Kroměříž region
  • Ein romanisches Schwert aus Hoštice in der Region Kroměříž
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 363-389
Rozsah
363-389
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Roku 2016 byl v rámci řízené systematické detektorové prospekce zalesněného území západního Kroměřížska učiněn solitérní nález románského meče. Zbraň lze klasifikovat jako meč typu XII, B, 1, a její výrobu klást do průběhu 12. století. Čepel je tvořena ocelovým pláštěm obalujícím měkčí jádro, což byl v dané době poměrně nový typ konstrukce, a na obou jejích stranách byla zjištěna specifická cínem inkrustovaná iniciálová inskripce, kterou lze nejspíše číst jako Salvator Iesus Omnipotens Salvator, respektive Omnipotens Salvator Iesus Omnipotens. Tyto i další detaily nálezu jsou v článku podrobně diskutovány.
Systematic metal-detector prospection conducted in 2016 in the forested area of the western part of the Kroměříž region yielded a solitary find of a Romanesque sword. This weapon can be classified as a sword of the XII, B, 1 type, and its origin is sought in the 12th century. The blade consists of a layer of steel encasing a softer core, which was a relatively new type of construction used at the time. Besides, a specific tin-inlaid initial inscription was detected on both sides of the blade, which most likely reads as Salvator Iesus Omnipotens Salvator, or Omnipotens Salvator Iesus Omnipotens. These and further details of the find are in the article discussed in detail.
Note
Studie vznikla s institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68081758 - Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Die Studie wurde im Rahmen der institutionellen Förderung der langfristigen konzeptionellen Entwicklung der Forschungsorganisation (RVO: 68081758) erstellt.