Antonín Beer

Název: Antonín Beer
Zdrojový dokument: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 23-26
Rozsah
23-26
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

[2] HEIDENREICH, Julius. Jeho lidská tvář. In Hrst studií a vzpomínek. Prof. dr. Ant. Beerovi jeho žáci. Leopold Zatočil (ed.). Brno: Odbočka Jednoty českých filologů, 1941, s. 121–127.

[3] KALENDOVSKÁ, Jiřina. Milena Beerová [online]. 2015. [cit. 6. února 2019]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/homemmb/?acc=profil_osobnosti&load=13625.

[4] MASAŘÍK, Zdeněk. Antonín Beer a široce pojatá germanistika v Brně. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.–25. září 1993. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 76–79.

[5] MENŠÍKOVÁ, Miroslava. Prof. PhDr. Antonín Beer [online]. [cit. 6. února 2019]. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=6479.

[6] NOVÁK, Mirko. Úsměvné vzpomínání. Praha: Karolinum, 1998.

[7] PRAŽÁK, Albert. Antonín Beer a Naše věda. Naše věda, 1950, roč. 27, č. 5–6, s. 125–131.