Eugen Dostál

Název: Eugen Dostál
Zdrojový dokument: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 32-34
Rozsah
32-34
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 2/14.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 31/702.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond B 30, Albert Kutal.

[4] HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Cecílie. Nekrolog. Časopis Matice moravské, 1943, roč. 65, č. 1, s. 198–200.

[5] JIRKA, Antonín. Eugen Dostál a kroměřížská obrazárna. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1995, č. 51, s. 153.

[6] KUTAL, Albert. Eugen Dostál. K dvacátému pátému výročí jeho smrti. SPFFBU, F 12, 1968, s. 7–12.

[7] MILTOVÁ, Radka. Prof. PhDr. et JUDr. Eugen DOSTÁL (23. 12. 1889 Příbor – 27. 1. 1943 Brno). Universitas, 2013, č. 1, s. 51–52.

[8] SAMEK, Bohumil. Eugena Dostála Umělecké památky Brna. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1995, č. 51, s. 154.

[9] SAMEK, Bohumil. Historik umění Eugen Dostál. Problém vědy a popularizace badatelských výsledků. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1995, č. 51, s. 148–150.

[10] SEDLÁK, Jan – JIRKA, Antonín. Soupis prací univ. prof. PhDr. Eugena Dostála. SPFFBU, F 12, 1968, s. 137–139.

[11] SEDLÁŘ, Jaroslav. Eugen Dostál. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.–25. září 1993. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 121–123.

[12] SLAVÍČEK, Lubomír. "Případ Dostálův": K polemice Eugena Dostála a Antonína Matějčka na téma Čechy a Avignon. SPFFBU, F 41, 1997, s. 49–100.

[13] SLAVÍČEK, Lubomír. K odchodu Vincence Kramáře ze Státní sbírky starého umění v roce 1939. (Dva neznámé dopisy Eugena Dostála a Alberta Kutala Kramářovi). Umění. Časopis Ústavu dějin umění Akademie věd, 2000, roč. 48, č. 1/2, s. 78–81.

[14] SVRČEK, Jaroslav. Eugen Dostál zemřel. Lidové noviny, roč. 51, č. 27, 29.1. 1943, s. 4.

[15] VACKOVÁ, Jarmila. Eugen Dostál zakladatel moderního českého dějepisu umění na Moravě. Bulletin Moravské galerie v Brně, 1995, č. 51, s. 151–153.