Václav Hrubý

Název: Václav Hrubý
Zdrojový dokument: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 55-58
Rozsah
55-58
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 6/4.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 68/1417.

[3] Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, Matrika doktorů české Karlo-Ferdinandovy univerzity III. (1908–1916), s. 1299 [online]. [cit. 30. dubna 2018]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/book/bo/1569619878951260/303/?lang=cs&pagenr2=1299 /.

[4] BOROVSKÝ, Tomáš (ed.). Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů. Brno: Archiv Města Brna, 2008.

[5] HEINZ, Zatschek. Das Wiener Institut für Geschichtsforschung und die Entwicklung der historischen Hilfswissenschaften in den Sudetenländern. Prag: Verlag der Deutschen Akademie der Wissenschaften, 1944, s. 40–43.

[6] HOLÁT, Pavel. Václav Hrubý (1885-1933). Akademický bulletin, 2010, č. 2, s. 26.

[7] HRUBÝ, František. Václav Hrubý. Český časopis historický, 1933, roč. 39, č. 1, s. 208–209.

[8] KOPIČKOVÁ, Božena. Vznik a počátky Československého státního historického ústavu vydavatelského. Bulletin Historického ústavu AV ČR, 1995, č. 3, s. 6–7.

[9] KRISTEN, Zdeněk. Za Václavem Hrubým. Časopis Archivní školy, 1934, roč. 11, s. 163–173.

[10] KUTNAR, František – MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. Praha: Lidové noviny, 1997, s. 842–843.

[11] PÁTKOVÁ, Hana. "Mein Schüler Hrubý". Drobnost k odborným počátkům pozdějšího brněnského profesora. Studia historica Brunensia Brno, 2013, roč. 60, č. 1–2, s. 335–338.

[12] PÁTKOVÁ, Hana. Žák a učitelé. Václav Hrubý, Gustav Friedrich a Václav Novotný. Přínos korespondence pro poznání situace v české historiografii v první třetině 20. století. Sborník archivních prací, 2013, roč. 63, č. 2, s. 421–450.

[13] STLOUKAL, Karel. Historie mého života. Skutečnost poněkud zbásněná. Praha: Casablanca, 2013, s. 113, 269–270, 283–284, 287–288.

[14] SVITÁK, Zbyněk. Václav Hrubý. Universitas, 2013, č. 1, s. 51–52.

[15] URBÁNEK, Rudolf. Nekrolog. Ročenka Masarykovy univerzity v Brně, 1935, roč. 15, s. 55–108.