Otokar Chlup

Název: Otokar Chlup
Zdrojový dokument: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 59-63
Rozsah
59-63
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 7/2.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 71/1489.

[3] DOLEŽAL, Jaroslav – SEDLÁŘ, Richard (eds.). Otokar Chlup. Sborník prací věnovaný k 80. narozeninám. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955.

[4] HÁLEK, Jan. Otokar Chlup (1875–1965). Akademický bulletin, 2015, č. 5, s. 25.

[5] PAŘÍZEK, Vlastimil. Otokar Chlup a perspektivy výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977.

[6] PAŘÍZEK, Vlastimil. Otokar Chlup a dnešní škola. Pedagogika, 1985, č. 4, s. 377–382.

[7] SUP, Jan. Brněnský pedagogický seminář a jeho vědecká reflexe. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.–25. září 1993. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 31–34.

[8] VESELÁ, Zdenka. Vzpomínáme Otokara Chlupa. Universitas, 1975, č. 4, s. 106–107.

[9] VESELÁ, Zdenka. Představitelé brněnské pedagogiky meziválečného období a jejich dílo. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.–25. září 1993. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 34–36.

[10] VESELÁ, Zdenka. Osobnosti brněnského pedagogického semináře v meziválečném období. SPFFBU, I 28, 1994, s. 5–33.

[11] ZOUNEK, Jiří. Osobnost české pedagogiky 20. století. Otokar Chlup (1875–1965). Universitas, 2000, č. 3, s. 22–24.

[12] ZOUNEK, Jiří. Otokar Chlup. Zakladatel pedagogického semináře na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. SPFFBU, I 5–6, 2000–2001, s. 91–98.