Emanuel Šrámek

Název: Emanuel Šrámek
Autor: Čermin, Jan
Zdrojový dokument: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 100-102
Rozsah
100-102
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 16/3.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 210/3864.

[3] BARTOŠ, Lubomír. Počátky fonetiky na Filozofické fakultě MU. In Brněnská věda a umění meziválečného období. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 72–73.

[4] CHLOUPEK, Jan. Profesor Emanuel Šrámek, nekrolog. SPFFBU, A 2, 1954, s. 90–91.

[5] Matrika narozených Brno-Zábrdovice, Nanebevzetí Panny Marie [online]. Rok 1881, s. 357. [cit. 17. února 2019]. Dostupné z: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/8173/?strana=180.

[6] VOJTOVÁ, Jarmila. 130. výročí narození Emanuela Šrámka. Universitas, 2001, č. 2, s. 55–56.