Robert Konečný

Název: Robert Konečný
Zdrojový dokument: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 125-128
Rozsah
125-128
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 92/1823.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 8/14.

[3] BLAŽÍČEK, Přemysl. Robert Konečný. [online]. 1995. [cit. 7. února 2019]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=409.

[4] GABRIEL, Jiří. Robert Konečný. [online]. [cit. 7. února 2019]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/konecr.html.

[5] CHMELAŘ, Vilém. Z životního díla Roberta Konečného. SPFFBU, I 2, 1967, s. 103–110.

[6] JEŘÁBEK, Dušan. Básník a prozaik Robert Konečný. In Rozhlasová univerzita Svobodné Evropy II. díl. Antonín Kratochvíl (ed.). Mnichov – Plzeň – Brno: MOBA – Kruh přátel českého baroka – Křesťanská akademie, 1996, s. 57–62.

[7] MENŠÍKOVÁ, Miroslava. Prof. PhDr. Robert Konečný, CSc. [online]. 2019. [cit. 7. února 2019]. Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=11981.

[8] SMÉKAL, Vladimír. Psychologie osobnosti v Brně mezi dvěma válkami. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 20–22.

[9] SOLDÁN, Ladislav. Ale i meč má podobu kříže… (Esejista Robert Konečný v Akordu 1945–1947). Akord. Revue pro literaturu, umění a život, 2002, roč. 23, č. 6, s. 300–311.

[10] SOLDÁN, Ladislav. Robert Konečný prozaik a esejista. Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, A4, 2002, roč. 4, č. 4, s. 100–108.

[11] SOLDÁN, Ladislav. Robert Konečný – literární kritik a redaktor. (K 100. výročí narození). Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví, 2006, roč. 38, s. 115–128.

[12] SVOBODA, Mojmír. Nedožité devadesátiny profesora Roberta Konečného. Universitas, 1996, č. 2, s. 34–36.

[13] ŠVANCARA, Josef. Pětašedesátiny profesora Roberta Konečného. Universitas, 1971, č. 2, s. 112–113.

[14] ŠVANCARA, Josef. Živý odkaz Roberta Konečného. Universitas, 2002, č. 1, s. 33–34.

[15] Robert Konečný. [online]. [cit. 31. srpna 2017]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/wups/home/zlata-kniha/robert-konecny/.