Jiří Krystýnek

Název: Jiří Krystýnek
Zdrojový dokument: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 129-132
Rozsah
129-132
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 6/4.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 22/7.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 79/11.

[4] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 26/36.

[5] BARON, Roman – Madecki, Roman a kol. Česká polonistická studia. Tradice a současnost (filologie, historie, politologie, právo). Praha: Historický ústav AV ČR, 2014, s. 427–429.

[6] PELIKÁN, Jarmil. Jiří Krystýnek. In Slavica na Masarykově univerzitě v Brně: Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Ivan Dorovský (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 170.

[7] POSPÍŠIL, Ivo. Pilíř brněnské slavistiky a polonistiky. K nedožitým devadesátinám Jiřího Krystýnka. SPFFBU, X 6, 2003, s. 161–162.

[8] POSPÍŠIL, Ivo. Dvacetiletí od odchodu Jiřího Krystýnka. Universitas, 2011, č. 3–4, s. 80-81.

[9] POSPÍŠIL, Ivo. Sté jubileum Jiřího Krystýnka (1913–1991). Universitas, 2013, č. 2, s. 64–66.

[10] ŠTĚPÁN, Ludvík. Připomínka Jiřího Krystýnka. K nedožitým pětadevadesátinám pedagoga a vědce. SPFFBU, X 2, 2008, č. 2, s. 165–166.