Jan Uher

Název: Jan Uher
Zdrojový dokument: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 157-161
Rozsah
157-161
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 17/5.

[2] BRUNNEROVÁ, Jaroslava. Prof. dr. Jan Uher (1891–1942). Praha: Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského, 1992.

[3] GABRIEL, Jiří. Slovník českých filozofů. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 599–600.

[4] PERSTICKÁ, Dagmar. Osobnosti. Nositelé Řádu Tomáše Garrigue Masaryka 1991 a 1992. Brno: Státní vědecká knihovna, 1993, s. 364.

[5] RÝDL, Karel. Jan Uher a reformní pedagogické hnutí. Pedagogika, 1992, roč. 42, č. 3, s. 361–368.

[6] SCHAUEROVÁ, Alena. Jan Uher a jeho filozofie výchovy. SPFFBU, I 28, 1994, s. 47–50.

[7] SPOUSTA, Vladimír. 60. výročí úmrtí pedagoga Jana Uhra. Pedagogika, 2002, roč. 52, č. 4, s. 465–468.

[8] UHER, Boris. Jan Uher. O svém otci ke 100. výročí. SPFFBU, I 28, 1994, s. 35–46.

[9] UHER, Boris – UHLÍŘOVÁ-UHROVÁ, Jana. Jan Uher (1891–1942). Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1993.

[10] UHLÍŘ, Jan Boris. Prof. Jan Uher a počátky moravské protinacistické rezistence. In Sokol, jeho vznik, vývoj a význam. Mezinárodní konference. Praha září 1997. Sborník příspěvků. Marek Waic (ed.). Praha: Organizační výbor mezinárodní konference, 1998, s. 35–40.

[11] VESELÁ, Zdenka. Osobnosti brněnského pedagogického semináře v meziválečném období. SPFFBU, I 28, 1994, s. 5–33.