Artur Závodský

Název: Artur Závodský
Zdrojový dokument: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 171-174
Rozsah
171-174
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, A2 FF, osobní spisy, kart. 48/6.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 248/4653.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 353/4.

[4] BURIAN, Jaroslav (ed.). Na křižovatce umění. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1973.

[5] HORÁKOVÁ-HASHEMI, Michaela. Dvojí výročí Artura Závodského. Universitas, 2013, č. 1, s. 56–58.

[6] KRYSTÝNEK, Jiří. Šedesát let Artura Závodského. SPFFBU, D 20, 1973, č. 20, s. 294–296.

[7] PEŠTA, Pavel. Artur Závodský [online]. [cit. 30. dubna 2018]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1197.

[8] PLEŠÁK, Miroslav – HASHEMI, Michaela (eds.). Jubilejní benefice pro Artura Závodského. Sborník ke 100. výročí narození prof. PhDr. Artura Závodského, DrSc. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

[9] SRNA, Zdeněk. Ohlédnutí za Arturem Závodským. Universitas, 1982, č. 4, s. 96–98.