Antonín Bartoněk

Název: Antonín Bartoněk
Zdrojový dokument: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 189-193
Rozsah
189-193
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Antonín Bartoněk. [online]. [cit. 29. ledna 2018]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/osoba/2096#cv.

[2] BARTONĚK, Antonín – POVOLNÝ, David. Latina by si zasloužila významnější postavení [online]. 2010. [cit. 10. února 2019]. Dostupné z: https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/1785-bartonek-latina-by-si-zaslouzila-vyznamnejsi-postaveni.

[3] BLAŽEK, Václav. Antonín Bartoněk (29. 10. 1926 – 30. 5. 2016). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, 2017, roč. 59, č. 1, s. 69–87.

[4] Ceny Města Brna. prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. [online]. [cit. 10. února 2019]. Dostupné z: https://www.brno.cz/obcan/vyznamne-osoby-a-vyroci/ceny-mesta-brna/?pg=detail&idosobnosti=514.

[5] NECHUTOVÁ, Jana. Antonín Bartoněk (29. 10. 1926 – 30. 5. 2016). Časopis Matice moravské, 2016, roč. 135, č. 2, s. 520–521.

[6] POŘÍZKOVÁ, Kateřina. K osmdesátinám profesora PhDr. Antonína Bartoňka, DrSc. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů, 2007, roč. 49, s. 82–84.

[7] RADOVÁ, Irena. Profesor Antonín Bartoněk zemřel. Universitas, 2016, č. 2, s. 70–71.

[8] Redakční rada Listů filologických. Kalendárium. Listy filologické, 2006, roč. 129, 3–4, s. 400.

[9] URBANOVÁ, Daniela. Rozloučení s Antonínem Bartoňkem, emeritním profesorem Ústavu klasických studií. Graeco-Latina Brunensia, 2016, roč. 21, č. 2, s. 7–9.