František Hejl

Název: František Hejl
Autor: Čermin, Jan
Zdrojový dokument: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 200-202
Rozsah
200-202
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 374/3.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 51/28.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace František Hejl, kart. 15/7.

[4] BOČEK, Pavel. Zemřel profesor František Hejl. Časopis Matice moravské, 2016, roč. 135, č.1, s. 226–227.

[5] DOROVSKÝ, Ivan. František Hejl. (16. března 1920 – 12. ledna 2016). Český časopis historický, 2016, roč. 114, č. 1, s. 252–253.

[6] František Hejl [online]. 2016. [cit. 30. května 2018]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=27571.

[7] František Hejl [online]. [cit. 30. května 2018]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Hejl.

[8] KOLEJKA, Josef. František Hejl šedesátníkem. SPFFBU, C 27, 1980, s. 8–14.

[9] KUX, Jan. Zasloužené pocty válečnému veteránovi Františku Hejlovi. Zrcadlo Blanenska a Boskovicka, roč. 7, číslo 9, 30. 4. 2013, s. 4.