Radislav Hošek

Název: Radislav Hošek
Autor: Čermin, Jan
Zdrojový dokument: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 203-205
Rozsah
203-205
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 21/2, 15/16, 22/8.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 63/1343.

[3] BARTONĚK, Antonín. Vzpomínka na životní dílo prof. dr. Radislava Hoška (1922–2005) po desíti letech. Universitas, 2015, č. 2–3, s. 115–116.

[4] Heslo Josef Tvrdý. Slovník českých filosofů. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

[5] HORÁK, Petr. Za Radislavem Hoškem. Universitas, 2005, č. 2, s. 31–32.

[6] HUBEROVÁ, Vladimíra – MÁTLOVÁ, Simona. Radislav Hošek [online]. [cit. 19. května 2018]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=26260.