Milan Jelínek

Název: Milan Jelínek
Zdrojový dokument: Hanuš, Jiří. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 206-207
Rozsah
206-207
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] JELÍNEK, Milan. O jazyku a stylu novin. Praha: Rudé právo, 1957.

[2] JELÍNEK, Milan. Stylistické studie II. Praha, ČSAV, 1974.

[3] JELÍNEK, Milan. O češtině každodenní. Brno: Blok, 1984.

[4] JELÍNEK, Milan. Český jazyk a jeho užití v propagačních textech. Brno: Dům techniky ČSVTS, 1989.

[5] JELÍNEK, Milan. Stylistika. In Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 1995.

[6] JELÍNEK, Milan. Argumentace a umění komunikovat. Brno: PedF MU, 1999.