Jaroslav Kudrna

Název: Jaroslav Kudrna
Zdrojový dokument: Hanuš, Jiří. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 220-221
Rozsah
220-221
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] KUDRNA, Jaroslav. Historie, filozofie, politika v NSR. Praha: Nakl. Politické literatury, 1964.

[2] KUDRNA, Jaroslav. Stát a společnost na úsvitě italské renesance. Praha: ČSAV, 1964.

[3] KUDRNA, Jaroslav. Studie k Hegelovu pojetí historie. Praha: ČSAV, 1964.

[4] KUDRNA, Jaroslav. K otázce jednoty Machiavelliho díla. Praha: Karolinum, 1965.

[5] KUDRNA, Jaroslav. Machiavelli a Guicciardini. K typologii historickopolitického myšlení pozdní italské renesance. Brno: UJEP, 1967.

[6] KUDRNA, Jaroslav. Kapitoly z dějin historiografie a filozofie dějin. Brno: UJEP, 1972.

[7] KUDRNA, Jaroslav. Ke kritice pozitivismu v současné buržoazní německé, francouzské a italské historiografii 19., 20. stol. Brno: UJEP, 1983.

[8] KUDRNA, Jaroslav a kol. Průvodce dějinami evropského myšlení. Praha: Panorama, 1985.