Liběna Skálová

Zdrojový dokument: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 249-251
Rozsah
249-251
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document
Reference:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 408/8.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A4 PdF, osobní spisy, kart. 28/3.

[3] CHOCHOLATÝ, Miroslav. Slovník autorů literatury pro děti a mládež. II. Čeští spisovatelé. Praha: Libri, 2012.

[4] Miroslav Skála [online]. [cit. 13. února 2019]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=6314.

[5] RAMBOUSEK, Jiří. Za Liběnou Skálovou. Universitas, 2014, č. 2, s. 71–72.