Zdeněk Smejkal

Název: Zdeněk Smejkal
Zdrojový dokument: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 252-255
Rozsah
252-255
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 37/13.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 186/3380.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 386/11.

[4] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 520/17.

[5] MERVART, Jan – ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Třikrát o otci brněnské filmové vědy. Docent PhDr. Zdeněk Smejkal mladistvě oslavil v Kanadě své devadesátiny [online]. 2017. [cit. 20. června 2018]. Dostupné z: http://www.brnozurnal.cz/rozhovory-vzpominkymedailonky/trikrat-o-otci-brnenske-filmove-vedy/.

[6] O našich přátelích v zahraničí – PhDr. Zdeněk Smejkal [online]. [cit. 19. června 2018]. Dostupné z: http://www.filmdat.cz/2014040007-o-nasich-pratelich-v-zahranici-phdr-zdenek-smejkal.

[7] SRNA, Zdeněk. Divadelní věda a filmová věda. In Slavica na Universitě J. E. Purkyně v Brně (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). František Hejl (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 1973, s. 132–135.

[8] VORÁČ, Jiří. Rozhovor se Zdeňkem Smejkalem [online]. [cit. 19. června 2018]. Dostupné z: http://kronika-fav-brno.cz/data/rozhovory/Smejkal_Zdenek.pdf.