Jaroslav Šabata

Název: Jaroslav Šabata
Zdrojový dokument: Hanuš, Jiří. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 262-263
Rozsah
262-263
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Když se řekne Šabata... Opožděný sborník k 70. narozeninám. Brno: Doplněk, 1997.

[2] ŠABATA, Jaroslav. Češi a Němci – věční sousedé. Praha: Nadace B. Bolzana, 2013.

[3] ŠABATA, Jaroslav. I Marx i Havel. Brno: Doplněk, 2013.

[4] TICHÁK, Tomáš – BURIAN, Václav. Sedmkrát sedm kruhů. Jaroslav Šabata – příběh paradoxního politika. Olomouc: Votobia, 1997.