Leo Davídek

Název: Leo Davídek
Autor: Čermin, Jan
Zdrojový dokument: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 286-287
Rozsah
286-287
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 28/635.

[2] DOSTÁL, Bořivoj. In memoriam Leo Davídek. Vlastivědný věstník moravský, 1971, roč. 23, č. 4, s. 437–439.

[3] Leo Davídek. [online]. 2018. [cit. 17. května 2018]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=8101.

[4] PODBORSKÝ, Vladimír. Vzpomínka na Leo Davídka. Universitas, 2011, č. 3–4, s. 84.

[5] VIGNATIOVÁ, Jana. Leo Davídek, SPFFBU, E 17, 1972, s. 137–138.