František Jordán

Název: František Jordán
Autor: Čermin, Jan
Zdrojový dokument: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 290-292
Rozsah
290-292
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 30/27, 46/8.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 30/27, 46/8.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 288/7.

[4] FASORA, Lukáš – HANUŠ, Jiří. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. Brno: Masarykova univerzita, 2010.

[5] HEJL, František. In memoriam univ. prof. PhDr. František Jordán, CSc. Slovanský přehled, 1979, roč. 65, č. 5, s. 434–436.

[6] JORDÁN, František. Mezi slovinskými partyzány. Historie a vojenství, 1966, s. 220–264.

[7] MALÍŘ, Jiří. Před třiceti lety odešel profesor František Jordán. Universitas, 2009, č. 2, s. 69–70.