Libor Míček

Název: Libor Míček
Autor: Čermin, Jan
Zdrojový dokument: Čermin, Jan. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 293-295
Rozsah
293-295
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 54/35, 34/19, 52/9.

[2] KOHOUTEK, Rudolf. Vzpomínka na profesora pedagogické psychologie Masarykovy univerzity v Brně Libora Míčka (1931–2004) [online]. 2016. [cit. 29. dubna 2018]. Dostupné z: http://rudolfkohoutek.blog.cz/1603/vzpominka-na-profesorapedagogicke-psychologie-masarykovy-univerzity-v-brne-libora-micka-1931-2004.

[3] STRÁNSKÝ, Zdeněk. Vzpomínka na profesora Libora Míčka k desátému výročí jeho úmrtí. Universitas, 2014, č. 2, s. 69–70.

[4] SVOBODA, Mojmír. Zemřel profesor Libor Míček. Universitas, 2004, č. 2, s. 30.

[5] SVOBODA, Mojmír. Nedožité osmdesátiny prof. PhDr. Libora Míčka, CSc. Universitas, 2011, č. 1, s. 71–72.