Jana Nechutová

Název: Jana Nechutová
Zdrojový dokument: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 302-305
Rozsah
302-305
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] HANUŠ, Jiří. Dědicové kánonu klasické filologie. Rozhovor s Janou Nechutovou. Kontexty, 2009, roč. 1, č. 4, s. 69–74.

[2] HOFFMANNOVÁ, Jaroslava – PRAŽÁKOVÁ, Jana. Biografický slovník archivářů českých zemí. Praha: Libri, 2000, s. 441.

[3] Jana Nechutová [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/nechut.html.

[4] KALIVODA, Jan. K životnímu jubileu prof. Jany Nechutové. Auriga – Zprávy Jednoty klasických filologů, 2007, roč. 49, s. 77–81.

[5] KRAFL, Pavel. Profesorka Jana Nechutová jubilující. Mediaevalia Historica Bohemica, 2007, roč. 11, s. 277–278.

[6] PEŇÁZOVÁ, Dagmar. Mulier in ecclesia. K životnímu jubileu prof. Jany Nechutové. Mediaevalia Historica Bohemica, 1998, roč. 5, s. 233–236.

[7] prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. [online]. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/osoba/506#cv.

[8] SPUNAR, Pavel. Amica fidelis. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Helena Krmíčková a kol. (eds.). Brno: Matice moravská, 2006, s. 29–31.

[9] VÁLKA, Josef. Perfectissima. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Helena Krmíčková a kol. (eds.). Brno: Matice moravská, 2006, s. 33–37.

[10] Význam latiny by se neměl hájit prvoplánovitou užitečností [online]. 2006. [cit. 18. února 2019]. Dostupné z: https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/294-vyznam-latiny-by-se-nemel-hajit-prvoplanovitou-uzitecnosti.