Pavel Osecký

Název: Pavel Osecký
Zdrojový dokument: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 309-311
Rozsah
309-311
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Reference
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A6 PřF MU, osobní spisy, kart. 90/15.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A6 PřF MU, osobní spisy, kart. 59/18.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A6 PřF MU, rigoróza, kart. 19/17.

[4] MICHÁLEK, Jaroslav. Pavel Osecký šedesátiletý. Universitas, 1989, č. 1, s. 99–100.

[5] PILÁTOVÁ OSECKÁ, Terezie – PILÁT, Milan. Liduška a Pavel Osečtí – životní příběh v obrazech. In Metodologie psychologického výzkumu: Konsilience v rozmanitosti. Marek Blatný (ed.). Praha: Academia, 2006, s. 13–18.